Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Präpos Genitiv

Author: Baumann Matthias
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. mittels
1. unterhalb
2. diesseits
3. oberhalb
4. anhand
5. wegen
6. während
7. infolge
8. außerhalb
9. aufgrund
10. (an)statt
11. hinsichtlich
12. jenseits
13. trotz
14. anlässlich
15. innerhalb

Answers:
0. aan de buitenkant van
1. aan de onderkant van
2. aan de bovenkant van
3. wegens, vanwege
4. naar anleiding van
5. door middel van
6. op grond van
7. ondanks
8. aan de hand van
9. tijdens
10. ten gevolge van
11. aan de binnenkant van
12. aan de andere kant van
13. met het oog op
14. aan deze kant van
15. in plaats van
.