Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Präpos Genitiv

Author: Baumann Matthias
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. aufgrund
1. während
2. oberhalb
3. trotz
4. hinsichtlich
5. diesseits
6. innerhalb
7. unterhalb
8. jenseits
9. anlässlich
10. wegen
11. außerhalb
12. (an)statt
13. mittels
14. infolge
15. anhand

Answers:
0. in plaats van
1. aan de bovenkant van
2. aan de buitenkant van
3. ondanks
4. ten gevolge van
5. naar anleiding van
6. door middel van
7. wegens, vanwege
8. aan deze kant van
9. met het oog op
10. aan de hand van
11. op grond van
12. aan de binnenkant van
13. aan de andere kant van
14. aan de onderkant van
15. tijdens
.