Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Präpos Genitiv

Author: Baumann Matthias
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. außerhalb
1. oberhalb
2. jenseits
3. mittels
4. anlässlich
5. wegen
6. hinsichtlich
7. innerhalb
8. unterhalb
9. während
10. diesseits
11. infolge
12. (an)statt
13. aufgrund
14. anhand
15. trotz

Answers:
0. aan de binnenkant van
1. op grond van
2. met het oog op
3. naar anleiding van
4. aan de onderkant van
5. ten gevolge van
6. aan de hand van
7. wegens, vanwege
8. aan de buitenkant van
9. aan de bovenkant van
10. tijdens
11. aan deze kant van
12. ondanks
13. in plaats van
14. aan de andere kant van
15. door middel van