Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Präpos Genitiv

Author: Baumann Matthias
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. außerhalb
1. während
2. hinsichtlich
3. (an)statt
4. infolge
5. aufgrund
6. unterhalb
7. anlässlich
8. diesseits
9. wegen
10. jenseits
11. trotz
12. innerhalb
13. oberhalb
14. mittels
15. anhand

Answers:
0. op grond van
1. wegens, vanwege
2. met het oog op
3. aan deze kant van
4. ten gevolge van
5. aan de hand van
6. aan de buitenkant van
7. tijdens
8. aan de andere kant van
9. aan de bovenkant van
10. ondanks
11. in plaats van
12. aan de binnenkant van
13. naar anleiding van
14. door middel van
15. aan de onderkant van
.