Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Präpos Genitiv

Author: Baumann Matthias
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. anhand
1. wegen
2. hinsichtlich
3. oberhalb
4. während
5. jenseits
6. unterhalb
7. infolge
8. anlässlich
9. trotz
10. aufgrund
11. (an)statt
12. mittels
13. außerhalb
14. diesseits
15. innerhalb

Answers:
0. naar anleiding van
1. aan de onderkant van
2. in plaats van
3. met het oog op
4. aan de buitenkant van
5. aan de andere kant van
6. door middel van
7. ondanks
8. tijdens
9. ten gevolge van
10. wegens, vanwege
11. aan de binnenkant van
12. aan deze kant van
13. aan de bovenkant van
14. aan de hand van
15. op grond van