Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Präpos Genitiv

Author: Baumann Matthias
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. innerhalb
1. infolge
2. wegen
3. während
4. mittels
5. aufgrund
6. (an)statt
7. anhand
8. jenseits
9. oberhalb
10. anlässlich
11. trotz
12. hinsichtlich
13. diesseits
14. unterhalb
15. außerhalb

Answers:
0. aan de buitenkant van
1. ten gevolge van
2. aan de andere kant van
3. aan de binnenkant van
4. aan de onderkant van
5. in plaats van
6. op grond van
7. naar anleiding van
8. aan de bovenkant van
9. met het oog op
10. aan deze kant van
11. door middel van
12. ondanks
13. aan de hand van
14. wegens, vanwege
15. tijdens
.