Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Präpos Genitiv

Author: Baumann Matthias
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. jenseits
1. innerhalb
2. anlässlich
3. hinsichtlich
4. wegen
5. außerhalb
6. während
7. (an)statt
8. trotz
9. aufgrund
10. infolge
11. unterhalb
12. mittels
13. anhand
14. diesseits
15. oberhalb

Answers:
0. tijdens
1. op grond van
2. aan de binnenkant van
3. aan de bovenkant van
4. wegens, vanwege
5. aan de onderkant van
6. ondanks
7. aan deze kant van
8. aan de andere kant van
9. ten gevolge van
10. door middel van
11. met het oog op
12. in plaats van
13. aan de buitenkant van
14. naar anleiding van
15. aan de hand van
.