Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

La formació de la llengua catalana

Author: Pieras Mateu
Description:
Keywords: llengua catalana, formació del català, català, història de la llengua catalana, llengua romànica, , online teaching

Content:
Quiz:

1. La llengua catalana prové...
A) No se sap amb certesa
B) Del castellà
C) Del llatí
D) Del mallorquí

2. Abans dels romans, ocuparen la Península
A) Els indoeuropeus, grecs i ibers
B) Els grecs i els ibers
C) En Tomeu Queli i la seva família
D) El poble germànic i els àrabs

3. Després de la romanització, influïren en la formació del català
A) Els indoeuropeus, els gecs i els ibers
B) El poble germànic i els àrabs
C) El poble germànic, els àrabs i els fenicis
D) Els russos i els americans, i un poquet els francesos

4. Els primers textos en llengua romànica apareixen al segle
A) VIII
B) IX
C) XXX
D) XII

5. Els primers textos en llengua catalana són...
A) El Forum Iudicum i una rondalla
B) Les Homilies d%27Organyà i una rondalla
C) El Forum Iudicum i les Homilies d%27Organyà
D) Les rondadlles mallorquines d%27en Jordi des Racó

6. Un nom de poble mallorquí d%27origen àrab que comença per bini- i que és famós perquè s%27hi fan les festes des Vermar

7. Un germanisme (paraule que prové de la llengua germànica) que és el contrari de pau

8. Un arabisme que endolceix

9. Un altre arabisme: una flor que torna negra quan la talles si no la poses amb aigua i llimona

10. Un nom de persona que prové de la llengua germànica i que és el nom d%27un dels institus d%27Inca
.