Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vul het juiste werkwoord in / Fill in the correct verb

Author: VA Leslie
Description:
Keywords: Verbs, Dutch, Present Tense, , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Mijn mama ... een lekkere taart.
A) hoort
B) werkt
C) zegt
D) maakt

2. Ik ... dat het vandaag donderdag is.
A) denk
B) heb
C) ga
D) doe

3. De jongens ... een vreemd geluid in de garage.
A) eten
B) luisteren
C) horen
D) denken

4. ... jij liever fruitsap of melk?
A) drink
B) eet
C) zie
D) hoor

5. Mijn vader ... 2 broers en 1 zus.
A) gaat
B) heeft
C) is
D) eet

6. De leerlingen ... het woord niet.
A) hebben
B) luisteren
C) mogen
D) begrijpen

7. Ik ... mijn mama een kus.
A) geef
B) doe
C) krijg
D) moet

8. De jongen ... de Eiffeltoren.
A) kijkt
B) bezoekt
C) kan
D) denkt

9. Wij ... vandaag pannenkoeken.
A) lezen
B) eten
C) kunnen
D) komen

10. ... jullie morgen naar het strand?
A) willen
B) gaan
C) geven
D) horen

11. Het kind ... naar de ballon in de lucht.
A) ziet
B) hoort
C) kijkt
D) wil

.