Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Filipino 1_ang, ang mga

Author: filipino sweetberry
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Groups:
1. ang
2. ang mga
3. group_name3
4. group_name4

Objects:
0. Malinis _______bahay namin.
1. Mataas ______ puno sa bahay ni Mark.
2. Laging masaya _____ aming pamilya.
3. Ang mga ibon ay inaawitan ___aking kuneho.
4. ____ nanay at tatay ko ay mapagmahal.
5. Si Sam at ____ kaklase niya na si Ben ang sasayaw.
6. ________ guro ng SPCT ay may seminar bukas.
7. ________ bata ay masasayang kumakain.
8. _________kalaro ko na sina Nina at Ella ay nasa labas.
9. __________ aso ay malalaki.
10. May tatlong ibon. _____ay humuhuni.
11. ____ tao ay sabay-sabay na kumakanta sa simbahan.
.