Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Figuurlijk taalgebruik in actie!

Author: baeteman kathleen
Description: Verbind de zin met het juiste spreekwoord of de correcte uitdrukking of gezegde.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Hij heeft me gisteren ... . Het is hoog tijd dat ik hem eens ... .
1. De rechter ... de leugens van de beklaagde: het bewijs lag er.
2. Overvallen zijn ... in achterbuurten, maar hier komen ze amper voor.
3. De moord werd snel ... : niemand wist ervan.
4. Denkt Jef dat hij beter is dan ik? Ik ... in de wedstrijd.
5. Nadat de slechterik ... , feestte de held op zijn graf.
6. In cartoons worden de beslissingen van Schauvliege ... .
7. Ingaan tegen die beslissing tot ontbossing is als ... : nutteloos.
8. Begin je nu weer over die keer dat ik je film vergat op te nemen? ...
9. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.
10. Waar de dader ook heen vlucht, ik zal ... en hem straffen.
11. Greenpeace ... tegen walvisjagers.
12. Meester Jules ...: hij weet wie hij in de gaten moet houden!
13. Jos is overdreven rijk. Hij ... .
14. Ga je echt een dief achterna? Dat zou ik niet ... .
15. Tijd om ... : ik ben zo heerlijk lui vandaag!

Answers:
0. aan de kaak gesteld
1. in de doofpot gestopt
2. schering en inslag
3. steek hem zo de loef af
4. maakte korte metten met
5. Je moet geen oude koeien uit de sloot halen.
6. vechten tegen de bierkaai
7. een poets gebakken - in zijn hemd zet
8. heeft zijn schaapjes duidelijk op het droge
9. over de kling gejaagd werd
10. mijn gram halen
11. kent zijn pappenheimers
12. op eigen houtje doen
13. Wat voel ik hier toch goed, lekker in mijn eigen zetel. ...
14. een uiltje te knappen
15. neemt de handschoen op
.