Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Figuurlijk taalgebruik in actie!

Author: baeteman kathleen
Description: Verbind de zin met het juiste spreekwoord of de correcte uitdrukking of gezegde.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Hij heeft me gisteren ... . Het is hoog tijd dat ik hem eens ... .
1. In cartoons worden de beslissingen van Schauvliege ... .
2. Greenpeace ... tegen walvisjagers.
3. De moord werd snel ... : niemand wist ervan.
4. Denkt Jef dat hij beter is dan ik? Ik ... in de wedstrijd.
5. Ingaan tegen die beslissing tot ontbossing is als ... : nutteloos.
6. Waar de dader ook heen vlucht, ik zal ... en hem straffen.
7. Ga je echt een dief achterna? Dat zou ik niet ... .
8. Nadat de slechterik ... , feestte de held op zijn graf.
9. De rechter ... de leugens van de beklaagde: het bewijs lag er.
10. Jos is overdreven rijk. Hij ... .
11. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.
12. Meester Jules ...: hij weet wie hij in de gaten moet houden!
13. Overvallen zijn ... in achterbuurten, maar hier komen ze amper voor.
14. Begin je nu weer over die keer dat ik je film vergat op te nemen? ...
15. Tijd om ... : ik ben zo heerlijk lui vandaag!

Answers:
0. neemt de handschoen op
1. aan de kaak gesteld
2. een uiltje te knappen
3. over de kling gejaagd werd
4. Je moet geen oude koeien uit de sloot halen.
5. steek hem zo de loef af
6. maakte korte metten met
7. in de doofpot gestopt
8. schering en inslag
9. kent zijn pappenheimers
10. mijn gram halen
11. vechten tegen de bierkaai
12. op eigen houtje doen
13. Wat voel ik hier toch goed, lekker in mijn eigen zetel. ...
14. een poets gebakken - in zijn hemd zet
15. heeft zijn schaapjes duidelijk op het droge
.