Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Test grafuri

Author: Tiganas Stefan
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Un ciclu este Hamiltonian daca:
A) Contine toate muchiile grafului
B) Contine toate nodurile grafului
C) Este lant
D) Este si Eulerian

2. Nodul izolat are gradul:
A) 2
B) 1
C) 0
D) 8

3. Care dintre urmatoarele valori pot reprezenta gradele nodurilor unui graf neorientat cu 6 noduri?
A) 1 1 1 1 2 1
B) 5 2 2 2 1 2
C) 5 1 1 1 0 1
D) 3 3 3 2 2 2

4. Graful in care toate nodurile au acelasi grad este:
A) Graful Eulerian
B) Graful Regulat
C) Graful Hamiltonian
D) Subgraful

5. Un graf este complet daca:
A) Suma gradelor este numar impar
B) Suma gradelor este numar par
C) Exista drum intre oricare 2 noduri
D) Exista muchie intre oricare 2 noduri

6. Câte grafuri neorientate, distincte, cu n vârfuri se pot construi?
A) 2^n
B) 2[n(n-1)]
C) 2^[n(n-1)/2]
D) 2^[n(n%2b1)/2]

7. In matricea de adiacenta a grafului nul sunt:
A) Doar valori de 0
B) Valori de 1 si 0
C) Doar valori negative
D) Doar valori de 1

8. Intr-un graf complet cu n noduri,gradul fiecarui nod este:
A) n-1
B) n
C) n^2
D) 2*n

9. Intr-un graf complet cu n noduri,numarul de muchii este:
A) n*(n%2b1)
B) 2*n
C) n*(n-1)/2
D) n^2

.