Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Test Microsoft Excel - partea I

Author: Mircea Catalisan
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Pentru ca textul unei celule de calcul Excel să încapă pe două sau mai multe rânduri în celula respectivă se foloseşte butonul:
A) Îmbinare şi centrare (Merge %26 Center)
B) Încadrare text (Wrap text)
C) Sortare şi filtrare (Sort %26 Filter)
D) Formatare condiţionată (Conditional Formatting)

2. Ce funcţie se foloseşte pentru a calcula media aritmetică a valorilor din două sau mai multe celule ?
A) SUM
B) AVERAGE
C) MIN
D) MAX

3. Ce formulă se foloseşte pentru a calcula cea mai mică valoare din două sau mai multe celule ?
A) AUTOSUM
B) MIN
C) MAX
D) AVERAGE

4. Ce formulă se foloseşte pentru a calcula produsul valorilor din două sau mai multe celule ?
A) SUM
B) PRODUCT
C) AVERAGE
D) COUNT

5. Coloanele în Excel sunt marcate pe margine cu:
A) Cifre arabe
B) Cifre romane
C) Litere mari
D) Litere mici

6. Salvarea unui fişier în Microsoft Excel 2007 se face din:
A) meniul Pornire (Home)
B) butonul Office (stanga sus)
C) meniul Inserare (Insert)
D) meniul Formule (Formulas)

7. Pentru a salva un registru de lucru în Microsot Excel 2007, astfel încât el să poată fii deschis şi cu una din versiunile anterioare Microsoft Excel, folosim opţiunea:
A) Salvare ca --%3e Registru de lucru Excel
B) Salvare ca --%3e Registru de lucru Excel 97-2003
C) Salvare ca --%3e Registru de lucru binar Excel
D) Salvare ca --%3e Registru de lucru Excel cu macrocomenzi

8. Cum se pot filtra datele de pe o coloană în Excel ?
A) meniul Pornire (Home), butonul Sortare %26 Filtrare (Sort %26 Filter)
B) meniul Data, butonul Filtru (Filter)
C) meniul Formule (Formulas) --%3e Inserare funcţie (Insert Function)
D) meniul Data, butonul Sortare (Sort)

9. Cum se poate realiza o sortare alfabetică în Microsoft Excel 2007 ?
A) Meniul Pornire, butonul Sortare %26 Filtrare -%3e Sortare de la A la Z
B) Meniul Pornire, butonul Sortare %26 Filtrare -%3e Sortare de la Z la A
C) Meniul Data, butonul Sortare de la A la Z
D) Meniul Data, butonul Sortare de la Z la A

10. După ce a fost introdus un filtru pe coloane, ce opţiune se foloseşte pentru a filtra valorile mai mari decât numărul 4 ?
A) Filtru de numere --%3e Mai mare decât --%3e 4 (Greater Than --%3e 4)
B) Filtru de numere --%3e Mai mic decât --%3e 4 (Less Than --%3e 4)
C) Filtru de numere --%3e Este egal cu --%3e 4 (Equals --%3e 4)
D) Filtru de numere --%3e Nu este egal cu --%3e 4 (Does not equal --%3e 4)

11. Cum se poate seta ca valorile dintr-o celule să fie numere cu două zecimale ?
A) Formatare celule (Format Cells) -%3e Număr -%3e nr. de zecimale = 2
B) Formatare celule (Format Cells) -%3e General
C) Formatare celule (Format Cells) -%3e Ştiinţific -%3e nr. zecimale = 2
D) Formatare celule (Format Cells) -%3e Text

12. Care din urmatoarele fişiere reprezintă un registru de lucru Excel ?
A) tabel.doc
B) tabel.xls
C) tabel.txt
D) tabel.xlsx

13. Din ce meniu se pot crea grafice (charts) în Microsoft Excel 2007 ?
A) Pornire (Home)
B) Inserare (Insert)
C) Aspect pagină (Page Layout)
D) Date (Data)

14. Care din următoarele tipuri de grafice poate fi folosit pentru a reprezenta sub forma unor felii de tort valorile dintr-un tabel ?
A) Coloană (Column)
B) Plăcintă (Pie)
C) Bară (Bar)
D) Linie (Line)

15. Care din următoarele tipuri de grafice poate fi folosit pentru a reprezenta sub forma unui grafic liniar valorile dintr-un tabel ? (ex. graficul pentru evoluţia monedei euro)
A) Coloană (Column)
B) Bară (Bar)
C) Plăcintă (Pie)
D) Linie (Line)

16. Pentru a insera un grafic în Excel, ce trebuie să fac ?
A) Să selectez tabelul cu valorile pe care le voi reprezenta grafic
B) Să salvez registrul de lucru
C) Să pornesc opţiunea Formatare celule (Format Cells)
D) Să deschid meniul Insert şi să aleg un tip de grafic

17. La un grafic în Excel, pentru a schimba reprezentarea între liniile şi coloanele tabelului, se foloseşte butonul:
A) Switch rows / columns
B) Select data
C) Change chart type
D) Column

18. Celula D5 se referă la o celulă aflată pe:
A) rândul 5, coloana D
B) rândul D, coloana 5
C) rândul 5, coloana 4
D) rândul 4, coloana 5

19. Pentru a îngroşa marginile unui tabel Excel, se foloseşte:
A) Butonul Borduri din meniul Pornire din stânga butonului Underline (U)
B) Butonul Margini din meniul Aspect pagină (Page Layout)
C) Butonul Tabel (Table) din meniul Inserare (Insert)
D) Butonul Îmbinare şi centrare (Merge %26 Center)

.