Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Etimologias p.2

Author: Villaseñor Brenda
Description:
Keywords: ETIMOLOGIAS TEC 1, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Tumor
1. Antiguo
2. Dios
3. Niño
4. Correcto
5. Dientes
6. Mente
7. Laringe, garganta
8. Muchos
9. Ojos
10. Porne-, pornos-
11. Oído
12. Con, junto, a la vez
13. Sabiduría
14. Nariz
15. Todo

Answers:
0. Ot-, oto-,
1. Rino
2. Odonto-
3. prostituta, rufián
4. Poli-
5. Ped-, pedi-, paidos-
6. Pan-
7. Paleo-
8. Sin-
9. Pinaco-
10. Teo
11. Onco-
12. Psique-, psico-
13. Sofia-
14. Laringo-
15. Orto-