Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Igasugune etikett

Author: Hein Merike
Description:
Keywords: netikett, meilietikett, , , , , online teaching

Content:
Groups:
1. Meilietikett
2. Netikett
3. group_name3
4. group_name4

Objects:
0. Sa ei tohi kasutada arvutit teise inimese haavamiseks.
1. Sa ei tohi vahele segada teise inimese töösse.
2. Sa ei tohi nuuskida teise inimese failides.
3. Sa ei tohi arvutit kasutada varastamiseks.
4. Sa ei tohi arvutit kasutada vale info loomiseks.
5. Sa ei tohi kopeerida tark-vara, mille eest pole tasunud
6. Keelatud on kasutada teiste inimeste arvutiressursse.
7. Intellektuaalse vara omastamine on keelatud.
8. Arvuitit kasuta viisil, mis näi-tab austust ja lugupidamist.
9. Algab pöördumisega ja lõppeb viisakusvormeliga.
10. Kirjuta tavakirjas.
11. Lõikude eraldamiseks kasuta vahesid.
12. Vastamata jätmine on selja pööramine.
13. Teemaks lühike pealkiri.
14. Failile viitamine.
15. Mõtle, enne kui saadad.
.