Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Els éssers vius 1 (1ESO)

Author: pebico pebico
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Bipartició
1. Nivell molecular
2. Nutrició heteròtrofa
3. Linné
4. Funció de reproducció
5. Aristòtil
6. Taxó
7. Plantes
8. Mitocondri
9. Ribosoma
10. Fongs
11. Aparell de Golgi
12. Reticle endoplasmàtic
13. Paret cel·lular
14. Fotosíntesi
15. Funció de nutrició

Answers:
0. Orgànul típic de cèl·lules vegetals
1. Organismes heteròtrofs que inclouen els %22bolets%22
2. Regne format per protozous i algues
3. En són el Sodi, el potassi, el calci o el magnesi
4. Orgànul cel·lular que sintetitza proteines
5. Primera subdivisió dels taxons
6. Organismes superiors fotosintètics
7. Grup d%27organismes jerarquitzats
8. Orgànul cel·lular que transporta substàncies del RE fins l%27exterior
9. Orgànul cel·lular que produeix energia per la cèl·lula
10. Elements indispensables per la vida
11. Estructura membranosa típica de cèl·lues vegetals
12. Tot ésser viu és capaç de donar descendència fèrtil
13. Regne dels bacteris
14. Orgànul cel·lular que transporta substàncies fins l%27AG
15. Autotròfia sense llum