Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































Els éssers vius 1 (1ESO)

Author: pebico pebico
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Cloroplast
1. Moneres
2. Linné
3. Cèl·lula
4. Regne dels metazous
5. Reticle endoplasmàtic
6. Fotosíntesi
7. Fongs
8. Funció de relació
9. Ribosoma
10. Nucleiodie
11. Nivell molecular
12. Paret cel·lular
13. Aparell de Golgi
14. Mitocondri
15. Protoctists

Answers:
0. Orgànul cel·lular que produeix energia per la cèl·lula
1. Estructura mínima que realitza les funcions vitals
2. Organismes superiors fotosintètics
3. Orgànul típic de cèl·lules vegetals
4. Orgànul cel·lular que transporta substàncies fins l%27AG
5. Orgànul cel·lular que transporta substàncies del RE fins l%27exterior
6. Domini format per organismes procariotes arcaics
7. Regne dels bacteris
8. Nucli de les cèl·lules procariotes
9. Nivell d%27organització de la matèria format per molècules
10. Reproducció asexual típica
11. Primera subdivisió dels taxons
12. Estrucutra cel·lular que aïlla i proteigeix la cèl·lula
13. Elements indispensables per la vida
14. Autotròfia sense llum
15. Organismes heteròtrofs que inclouen els %22bolets%22
.