Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_title

Author: Luts Eva-Mari
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Võrdhaarse kolmnurga võrdse pikkusega külgi nimetatakse
A) kaatetiteks
B) haaradeks
C) alusteks

2. Täisnurkse kolmnurga täisnurga lähiskülgi nimetatakse haaradeks.
A) TRUE
B) FALSE

3. Kolmnurk, mille külgede pikkused on 20 cm, 30 cm ja 12 cm nimetatakse #.
A) erikülgseks
B) teravnurkseks
C) võrdhaarseks

4. Täisnurkse kolmnurga kaatet on risti #.
A) kaatetiga
.