Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Det er mig som det er at der hedder Emil Brun

Author: Brun Emil Christian
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Hvor findes fosfor ikke?
A) I bær
B) I jorden
C) I nejle
D) I kulhydrater

2. Er der Fosfor i østrogen?
A) Ja
B) Nej

3. Hvor indgår fosfor?
A) I dyrs celler og væv
B) I plastik
C) I naturgas
D) Answer_4_(optional)

4. Hvis et dyr har for meget fosfor i kroppen, hvad kan et symptom så være?
A) Faldende stofskifte
B) Muskelsvaghed
C) Knoglesvind
D) Kramper

5. Hvor findes Cyanobakterier oftest
A) Under vand
B) På land

6. Hvad betyder denitrifikation?
A) At nitrat spaltes
B) At nitrat udvikles

7. I hvilken ph-værdi %22gruppe%22 ville man ikke kunne inddele en morbund?
A) En sur %22gruppe%22
B) En basisk %22gruppe%22

8. Kan fisk afgive fosfor?
A) Ja, men det sker ikke så hyppigt som hos pattedyr
B) Nej, da fisk lever under vandet

9. Er der ammoniak i urin?
A) Ja
B) Nej
.