Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Eesti keel

Author: Ader Heidi
Description:
Keywords: KHÜ, KLK, , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Missugune sõna on kirjutatud valesti?
A) marssisime
B) lõplik
C) tallinnlane
D) kristallvaas

2. Missuguste tähtede järele kirjutad liite -ki?
A) a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü
B) k, p, t, g, b, d, f, h, s, š
C) k, p, t, g, b, d
D) k, p, t, g, b, d, f, h, s, š, z, ž

3. Missugune sõna on kirjutatud valesti?
A) aitähgi
B) kukkki
C) ahvgi
D) susski

4. Kuidas kirjutatakse raamatute ja filmide pealkirjad?
A) kõik sõnad suure algustähega ja jutumärkides.
B) ainult esimene sõna suure algustähega ja jutumärkides.
C) kõik sõnad suure algustähega ja jutumärkideta.
D) ainult esimene sõna suure algustähega ja jutumärkideta.

5. Missugune pealkiri on kirjutatud õigesti?
A) raamat %22Sööbik ja Pisik%22
B) raamat Sööbik ja Pisik
C) raamat %22Sööbik ja pisik%22
D) raamat Sööbik ja pisik

6. Missugused arvsõnadkirjutatakse kokku?
A) sajad ja kümned
B) sajad, kümned, teistkümned
C) tuhanded ja ühelised
D) ühed, tuhanded ja miljonid

7. Leia valesti kirjutatud variant!
A) ükssada kolmkümmned kuus
B) üks tuhat kaks
C) neli tuhat viis sada kolm
D) kolmkümmend kaheksa

8. Kuidas kirjutatakse päevad ja tähtpäevad?
A) kõik väikese algustähega
B) nädalapäevad väikese, tähtpäevad ja pühad suure tähega. algustä
C) kõik suure algustähega
D) tähtsamad pühad suure algustähega, ülejäänud väikesega.

9. Leia viga!
A) Lõuna - Ameerika
B) Lähis - Ida
C) lõuna - Ameerika
D) sõitsime ida poole

10. Leia viga!
A) lambad
B) kukklid
C) viissada
D) linlane

.