Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

eesti Vabariik, daatumid

Author: Saadjärv Riin
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Päts ja Laidoner viisid läbi sõjaväelise riigipöörde
A) 12.märts 1934
B) 12. märts 1939
C) 12. märts
D) 12. märts 1917

2. Konstantin Päts sai Eesti Vabariigi esimeseks presidendiks
A) 1918
B) 1945
C) 1933
D) 1937

3. Lõppes Esimene Maailmasõda
A) november 1939
B) november 1918
C) november 1914
D) november 1945

4. Algas Vabadussõda
A) 28. november 1917
B) 28. november 1920
C) 28.november 1918
D) 28. november 1934

5. Eestlased saavutasid Võnnu lahingus Landeswehr%27i vägede üle võidu
A) 23.juuni 1919
B) 23. detsember 1919
C) 23. september 1919
D) 23. aprill 1919

6. Sõlmiti Tartu rahu
A) 2. veebruar 1918
B) 2. veebruar 1920
C) 2. veebruar 1922
D) 2. veebruar 1919

7. Sõlmiti Eesti-Läti kaitseliiduleping
A) 1917.aastal
B) 1923.aastal
C) 1924.aastal
D) 1919.aastal

.