Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Crossword: -ed/-ing adjectives

Author: Hanková Lucie
Description: Solve the puzzle by correct -ed/-ing adjectives
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
chabý, neuspokojivý, zklamaný, frustrující, v rozpacích, trapně se cítící, deprimující, překvapivý, frustrovaný, překvapený, znepokojivý, vzrušující, strhující, ustaraný, ohromený, užaslý, nudný, unavený, trapný, nepříjemný, zajímavý, vystrašený, vyděšený, matoucí, nadšený, plný vzrušení, únavný, hrozivý, děsivý, deprimovaný, úžasný, ohromující, zaujatý, mající zájem, znuděný, zmatený,

Crossword words:
EMBARRASSING, SURPRISING, EMBARRASSED, BORING, EXCITING, DISAPPOINTING, DEPRESSED, TIRED, CONFUSED, AMAZING, WORRIED, SURPRISED, TIRING, FRIGHTENING, DISAPPOINTED, EXCITED, FRUSTRATING, CONFUSING, DEPRESSING, INTERESTING, BORED, FRIGHTENED, INTERESTED, FRUSTRATED, WORRYING,
.