Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

ECDL MODUL 1

Author: Popa Virginia
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. ISDN reprezintă:
A) Standardul Internaţional al Reţelelor Digitale (International Standard Digital Networks)
B) Standardul Interactiv al Reţelelor Dinamice (Interactive Standard Dynamic Networks)
C) Reţea de Servicii de Date a Internetului (Internet Services Date Network)
D) Reţea de Servicii Digitale Integrate (Integrated Services Digital Network)

2. O reţea de tip WAN este:
A) O reţea de calculatoare în aceeiaşi clădire de birouri
B) O reţea metropolitană
C) O reţea ce leagă computere aflate la distanţe geografice mari
D) O reţea de calculatoare care leagă calculatoarele din două clădiri apropiate

3. World Wide Web reprezintă:
A) un pachet de aplicaţii multimedia
B) un set de documente care ajută în pregătirea asistată de calculator
C) o reţea globală de calculatoare legate prin fire telefonice
D) un set de documente multimedia care pot fi citite de oricine are acces la Internet.

4. Care dintre următoarele dispozitive este utilizat atunci când lucraţi cu o interfaţă grafică?
A) imprimanta
B) trakball
C) scaner
D) diskzip

5. Ce reprezintă versiunea unui soft?
A) un număr care identifică un anumit stadiu al dezvoltării produsului software
B) un număr ce indică data când a fost creat software-ul
C) un număr care identifică autorul software-ului
D) un număr care indică locul unde trebuie instalat software-ul

6. Care este cea mai mică unitate din care este compusă memoria unui calculator?
A) fisier
B) bit
C) octet
D) inregistrare

7. Care dintre următoarele dispozitive reprezintă un dispozitiv de intrare?
A) monitorul
B) scanner-ul
C) imprimanta
D) CD ROM

8. Care dintre următoarele dispozitive reprezintă un dispozitiv de ieşire?
A) hard -disk-ul
B) plotter-ul
C) scaner-ul
D) PDA

9. Memoria utilizată de un program activ este:
A) ROM
B) RAM
C) CPU
D) PDA

10. Care dintre următoarele programe reprezintă o aplicaţie software?
A) orice sistem de operare
B) o aplicatie de calcul tabelar
C) driver
D) protocol de comunicatie

11. ______________reprezintă un mediu de stocare al calculatorului Care dintre următoarele enunţuri completează propoziţia anterioară?
A) Memoria RAM
B) Memoria ROM
C) floppy - disk
D) Imprimantă

12. Care este tipul de calculatoare în care se încadrează Laptop-ul?
A) minicalculatoare
B) microcalculatoare
C) mainframe
D) supercalculatoare

13. Viteza de transmitere a datelor digitale într-o reţea se măsoară în:
A) bytes/secundă
B) biti/secunda
C) Herz
D) DPI (dots per inch)

14. Care dintre următoarele exemple reprezintă un sistem de operare?
A) Lotus
B) Word Perfect
C) Linux
D) Acrobat Reader

15. O reţea de tip LAN este:
A) O reţea de calculatoare în aceeiaşi clădire de birouri
B) O reţea metropolitană
C) O reţea ce leagă computere aflate la distanţe geografice mari
D) Internet

16. Alegeţi combinaţia corectă care ordonează în ordine crescătoare următoarele unităţi:
A) Kilobyte (KB), Byte, Megabyte (MB), Gigabyie (GB), Terabyte (TB)
B) Byte, Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB)
C) Kilobyte (KB), Byte, Gigabyte (GB), Megabyte (MB), Terabyte (TB)
D) Kilobyte (KB), Byte, Megabyte (MB), Terabyte (TB), Gigabyte (GB)

17. Care dintre următoarele dispozitive sunt necesare pentru a comunica cu alte calculatoare utilizând reţeaua de telefonie?
A) Modem
B) CD-ROM
C) Scanner
D) Fax

18. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?
A) Aplicaţiile pot scrie date în memoria ROM
B) Conţinutul memoriei ROM nu este şters când calculatorul este oprit
C) Sistemul de operare este încărcat în memoria ROM când calculatorul este pornit
D) Nici una dintre afirmaţii nu este adevărată

19. Viteza unui procesor este măsurată în
A) BPS
B) GHz
C) GB
D) DPI
.