Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Author: ALEXIOU ALEXANDROS
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματος CH3NH2 με νερό
A) [ΟΗ] ελαττώνεται
B) [Η2Ο] αυξάνεται
C) ο αριθμός mol του CH3NH3 ελαττώνεται
D) ο αριθμός ιόντων ΟΗ παραμένει σταθερός

2. Από τα επόμενα οξέα ισχυρό σε υδατικό διάλυμα είναι το:
A) ΗΝΟ2
B) ΗClO4
C) ΗF
D) H2S

3. Από τα παρακάτω ανιόντα, ισχυρότερη βάση κατά Bronsted – Lowry είναι:
A) HCOO
B) NO3
C) Cl
D) ClO4

4. Από τα παρακάτω διαλύματα, μεγαλύτερη ρυθμιστική ικανότητα έχει:
A) CH3COOH 0,1 M – CH3COONa 0,1 M
B) CH3COOH 0,01 M – CH3COONa 0,01 M
C) CH3COOH 0,5 M – CH3COONa 0,5 M
D) CH3COOH 1,0 M – CH3COONa 1,0 M

5. Βασικό είναι το υδατικό διάλυμα της ένωσης:
A) KCl
B) CH3COOK
C) NH4NO3
D) CH3C Ξ CH

6. Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων όταν διαλυθεί σε νερό δίνει ρυθμιστικό διάλυμα:
A) HCl - NaCl
B) HCOOH - HCOONa
C) HCl – NH4Cl
D) NaOH – CH3COONa

7. Κατά την ογκομέτρηση CH3COOH(aq) με NaOH(aq) ο καταλληλότερος δείκτης είναι:
A) ερυθρό του Κογκό (pKa = 4)
B) ερυθρό του αιθυλίου (pKa = 5,5)
C) φαινολοφθαλεΐνη (pKa = 8,5)
D) κυανό της θυμόλης (pKa = 2,5)

8. Η συζυγής βάση του Η2PO4 είναι:
A) ΗPO4 2-
B) PO4
C) Η3PO4
D) Η2PO2

9. Θέλετε να παρασκευάσετe ρυθμιστικό διάλυμα με pH = 9. Ποιο από τα παρακάτω οξέα, θα χρησιμοποιήσετε για να έχει ικανοποιητική ρυθμιστική ικανότητα;
A) ΗΑ με Κα = 10-4
B) ΗΒ με Κα = 10-5
C) ΗΓ με Κα = 10-8
D) οποιοδήποτε από τα παραπάνω

10. Η πρωτολυτική αντίδραση HCN %2b OH- ⇌ CN- %2b H2O είναι μετατοπισμένη προς τα δεξιά. Ποιο αληθεύει;
A) Το HCN είναι ασθενέστερο οξύ από το H2O
B) Το CN- είναι ασθενέστερη βάση από το ΟΗ-
C) Το H2O είναι ασθενέστερη βάση από το HCN
D) Το HCN και το ΟΗ- είναι οξέα, ενώ τα CN- και H2O είναι βάσεις.

11. Αν διάλυμα NΗ4Α έχει pH = 8 σε θερμοκρασία 25ο C, τότε:
A) το ΗΑ είναι ισχυρό οξύ
B) το ΗΑ είναι ασθενές οξύ με Κα (ΗΑ) %3e Κb (ΝΗ3)
C) το ΗΑ είναι ασθενές οξύ με Κα (ΗΑ) = Κb (ΝΗ3)
D) το ΗΑ είναι ασθενές οξύ με Κα (ΗΑ) %3c Κb (ΝΗ3)

12. Ένα υδατικό διάλυμα περιέχει έναν άγνωστο ηλεκτρολύτη και έχει pH = 7.
A) Το διάλυμα αυτό είναι οπωσδήποτε ουδέτερο.
B) Για το διάλυμα ισχύει: ΚaKb = 10-14
C) Το διάλυμα είναι όξινο αν θ%3e25οC
D) Το διάλυμα είναι βασικό αν η θ%3e25oC

13. Ένα διάλυμα μεθοξειδίου του νατρίου CH3OΝa συγκέντρωσης 0,1Μ σε θερμοκρασία 25ο C έχει:
A) pH = 7
B) pH %3e 7
C) pH %3c1
D) pH %3c 7

14. Διάλυμα HCl συγκέντρωσης c1 έχει το ίδιο pH με διάλυμα H2SO4 συγκέντρωσης c2. Στην ίδια θ ισχύει:
A) c1 %3e c2
B) c1 %3c c2
C) c1 = c2
D) c1 = c2 / 2

15. 1 L ρυθμιστικού διαλύματος προστίθεται ποσότητα NaOH, το pH μεταβάλλεται κατά 0,05.Αν η ίδια ποσότητα προστεθεί σε 1L H2O, τότε το pH:
A) θα μεταβληθεί κατά 0,05 μονάδες
B) δεν θα μεταβληθεί
C) θα μεταβληθεί λιγότερο από 0,05 μονάδες
D) θα μεταβληθεί πολύ περισσότερο από 0,05 μονάδες

16. HCOOH θερμοκρασίας 25 οC αραιώνεται με προσθήκη ίσου όγκου ζεστού νερού, οπότε προκύπτει διάλυμα θερμοκρασίας 40οC. Τότε
A) α και Κα αυξάνονται
B) α μειώνεται και Κα αυξάνεται
C) α αυξάνεται και Κα μειώνεται
D) α και Κα μειώνονται

17. Οι βασικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων οφείλονται:
A) στο ΟΗ- που φέρουν
B) στην ικανότητά τους να δίνουν πρωτόνιο
C) στην ικανότητά τους να παίρνουν πρωτόνιο
D) στην ικανότητά τους να αντιδρούν με ανόργανες βάσεις

18. Για την αντίδραση: CH3COOH %2b H2O(l) ⇌ CH3COO- %2b H3O%2b, οι μονάδες της σταθεράς ιοντισμού Κa είναι:
A) Μ στο τετράγωνο
B) Μ
C) Μ εις την -1
D) Μ εις την -2

19. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος; Ρυθμιστικό είναι ένα διάλυμα όταν:
A) Διατηρεί το pH σταθερό μετά από προσθήκη μικρής ποσότητας ΗΑ
B) Μετ΄ά από μικρή αραίωση το pH παραμένει πρακτικά σταθερό
C) Περιέχει οξύ και τη συζυγή του βάση
D) Έχει ασθενές οξύ και τη συζυγή ου βάση με παραπλήσιες C

20. Υδατικό διάλυμα ενός μονοπρωτικού οξέος ΗΑ 0,01Μ έχει pH=4, στους 25οC. To υδατικό διάλυμα άλατος ΝaΑ ίδιας συγκέντρωσης έχει pH:
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11

21. Ο βαθμός ιοντισμού του ΗCOOH σε υδατικό του διάλυμα 0,1Μ:
A) αυξάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH
B) ελαττώνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH
C) αυξάνεται με τη διοχέτευση αερίου HCl
D) αυξάνεται με την προσθήκη ΗCOONa

22. O δείκτης μπλε της βρωμοθυμόλης είναι ασθενές μονοπρωτικό οξύ με Κa = 10-7.ΗΔ κίτρινο χρώμα Δ μπλέ χρώμα. Τότε ο δείκτης
A) σε όξινο διάλυμα εμφανίζει μπλε χρώμα
B) σε βασικό διάλυμα εμφανίζει κίτρινο χρώμα
C) σε 6%3c pH%3c8 εμφανίζει πράσινο χρώμα
D) σε pH%3c6 και pH%3e8 εμφανίζει πράσινο χρώμα

23. Το Η2S είναι ασθενές διπρωτικό οξύ με Κa1=10-7 και Κa2=10-20. Τότε το ΝαΗS 0,1M είναι:
A) όξινο
B) βασικό
C) ουδέτερο
D) δεν γνωρίζουμε

24. Το Η2Ο δρα και ως οξύ κατά τον αυτοϊοντισμό του σε απιονισμένο νερό. Η Κα του H2O στπυς 25οC είναι:
A) 10-7
B) 10-14
C) 1,8 x 10-16
D) 18

25. Αν ένα ουδέτερο υδατικό διάλυμα παρουσιάζει τιμή pH=6,5 στους θοC. Τότε το θ μπορεί να είναι
A) 25
B) %3c25
C) %3e25
D) απρόβλεπτο

26. Υδατικό διάλυμα CH3NH3Cl 10-2 M μπορεί να έχει pH:
A) 6
B) 2
C) 7
D) 8

27. Διάλυμα HCl 0,1M (Δ1) όγκου 1L αραιώνεται με νερό προς διάλυμα Δ2 όγκου 10L.Η ποσότητα ΟΗ στο Δ2 σε σχέση με το Δ1 είναι:
A) δεκαπλάσια
B) ίδια
C) υποδεκαπλασία
D) εκατονταπλάσια

28. Διάλυμα Δ1 HCΝ 0,2M και ΝaCΝ 0,1Μ (Κa HCΝ = 5x10-10) είναι:
A) όξινο
B) βασικό
C) ουδέτερο
D) απρόβλεπτο

29. Σε 1L καθενός από τα επόμενα διαλύματα προστίθεται 0,1 mol NaOH. Μικρότερη μεταβολή pH θα παρατηρηθεί στο διάλυμα:
A) HCl 0,1 M
B) NaOH 0,1 M
C) NH3 0,1 M – NH4Cl 0,1 M
D) NH3 1,0 M – NH4Cl 1,0 M

30. Υδατικό διάλυμα NaNO3 θερμαίνεται από τους 25ο C στους 50ο C. Το pH του διαλύματος :
A) αμετάβλητο
B) αυξάνεται
C) μειώνεται
D) δε μπορεί να προβλεφθεί

31. Από τα ακόλουθα ιόντα δεν είναι αμφιπρωτικό το:
A) HS-
B) H2PO4 -
C) NH4 %2b
D) HCO3 -

32. Κατά τη διάλυση 0,1 mol CH3OK σε Η2Ο και αραίωση μέχρις όγκου 1L στους 25οC προκύπτει διάλυμα με pH:
A) 7
B) 13
C) 1
D) 11

33. Διάλυμα όξινου άλατος με νάτριο του προπανοδιοϊκού οξέος pKa1= 2,8 και pKa2= 5,7 είναι:
A) όξινο
B) αλκαλικό
C) ουδέτερο
D) δε μπορεί να προβλεφθεί

34. Σε υδατικό διάλυμα HCOOH προστίθεται μικρή ποσότητα HCOONa(s) χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος.Τι από τα παρακάτω αυξάνεται:
A) ο βαθμός ιοντισμού
B) η συγκέντρωση οξωνίων
C) η συγκέντρωση ΟΗ
D) το pOH του διαλύματος

35. Δεν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυμα της ουσίας:
A) CH3CH2COONa
B) C6H5 - OH
C) CH3 – C Ξ C – Na
D) CH3CH2ONa

36. Κατά την ανάμειξη 20 mL διαλύματος Ca(OH)2 0,02 M με 80 mL διαλύματος ΗΝΟ3 0,01 Μ προκύπτει διάλυμα με pH:
A) 12
B) 2
C) 7
D) 9

37. HCl (Δ1), το οποίο έχει στους 250 C pH = 0. Για να παρασκευαστούν 50 ml HCl με pH=2 στους 25οC, πρέπει
A) 0,5 mL Δ1 και 45,0 mL Η2Ο
B) 10,0 mL Δ1 και 40,0 mL Η2Ο
C) 5,0 mL Δ1 και 45,0 mL Η2Ο
D) 0,5 mL Δ1 και 49,5 mL Η2Ο

38. H σταθερά ιοντισμού Κα του CΗ3COOH στους 250 C είναι ίση με 1,8 x10-5. Στους 40οC είναι:
A) Κα = 1,8 x 10-5
B) Κα %3e 1,8 x 10-5
C) Κα %3c 1,8 x 10-5
D) Κα ≤ 1,8 x 10-5

39. Το διάλυμα NH4CN 0,1 M έχει pH = 9,2. Μεταξύ των σταθερών ιοντισμού Kb της ΝΗ3 και Κα του HCΝ ισχύει
A) Kb = Κα
B) Kb %3c Κα
C) Kb %3e Κα
D) Kb %3c%3c Κα

40. Λαμβάνεται διάλυμα με μεγαλύτερο pH από την ανάμιξη ίσων όγκων:
A) HCl 0,2 Μ με ΝΗ3 0,2 Μ
B) CH3COOH 0,2 M με ΚΟΗ 0,2 Μ
C) HCl 0,1 Μ με ΝΗ3 0,2 Μ
D) HCl 0,1 Μ με ΝaOH 0,2 Μ

41. Πόσα mL διαλύματος ΚΟΗ (aq) 1 Μ πρέπει να προσθέσω σε 100 mL διαλύματος HCOOH (aq) 0,1 M. Για να προκύψει διάλυμα με [HCOO-] = 3 [HCOOH]
A) 5 mL
B) 7,5 mL
C) 25mL
D) 75mL

42. Το pH υδατικού διαλύματος HCl 10-8 M είναι
A) 7
B) 8
C) %3e7
D) %3c7

43. Έχουμε διάλυμα όξινου ανθρακικού νατρίου (NaHCO3) 0,1 M. Δίνονται οι σταθερές ιοντισμού του ανθρακικού οξέος: K1 = 4,4 10-7 ,K2 = 4,7 10-11
A) ουδέτερο
B) βασικό
C) όξινο
D) οξειδωτικό

44. Αραιώσαμε ένα υδατικό διάλυμα Δ και δεν διαπιστώσαμε καμία μεταβολή στο pH αυτού. Το διάλυμα Δ είναι δυνατό να περιείχε:
A) NH4Cl
B) CH3COONa
C) CH3COONH4
D) οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις ουσίες

45. Υδατικό διάλυμα ενός μονοπρωτικού οξέος ΗΑ 0,01  έχει pH=2. Ένα υδατικό διάλυμα του άλατος ΝΗ4Α είναι:
A) όξινο
B) βασικό
C) ουδέτερο
D) δε μπορεί να προβλεφθεί

46. Υδατικό διάλυμα Δ1 ΗΝΟ3 έχει pH=χ. Αν αναμείξουμε το διάλυμα Δ1 με υδατικό διάλυμα ΚΝΟ3 προκύπτει διάλυμα Δ3 με pH=ψ.Για τα χ και ψ ισχύει:
A) χ=ψ
B) χ%3cψ
C) χ%3eψ
D) ισχύουν όλα τα προηγούμενα

47. Στην αντίδραση: 2Η2Ο Η3Ο%2b %2b ΟΗ-, το Η2Ο συμπεριφέρεται κατά Brönsted – Lowry:
A) οξύ
B) βάση
C) αμφιπρωτική
D) οξειδωτικό

48. Σε ένα διάλυμα βάσης υπολογίσαμε ότι περιέχονται 0,01 mol ιόντων ΟΗ−. Αν στοδιάλυμα αυτό προσθέσουμε 0,01 mol HCl.Θα προκύψει:
A) ουδέτερο
B) βασικό
C) όξινο
D) ουδέτερο ή βασικό

49. Η προθήκη υδατικού διαλύματος ΚΟΗ σε υδατικό διάλυμα ΝΗ3 έχει ως αποτελέσμα:
A) αύξηση pH
B) μείωση pH
C) αμετάβλητο το pH
D) δε γνωρίζουμε

.