Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

DNA molekule

Author: Tintor Dujmovoć Jelena
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Gen je osnovna jedinica nasljeđivanja koja nosi uputu za
A) jedan ugljikohidrat
B) jednu bjelančevinu
C) jednu masnu kiselinu
D) Answer_4_(optional)

2. Geni su dijelovi
A) RNA molekule
B) DNA molekule
C) BNA molekule
D) Answer_4_(optional)

3. DNA molekula građena je od
A) 1 lanca
B) 2 lanca
C) 3 lanca
D) Answer_4_(optional)

4. Mutacije su iznenadne promjene
A) gena
B) bjelančevina
C) ribosoma
D) Answer_4_(optional)

5. Na potomstvo se nasljeđuju mutacije nastale u
A) tjelesnim stanicama
B) spolnim stanicama
C) masnim stanicama
D) Answer_4_(optional)

6. Postoje i dobre mutacije
A) ISTINA
B) LAŽ

7. Proces izgradnje bjelančevina prema uputi iz DNA odvija se uz pomoć
A) RNA molekule
B) TNA molekule
C) BNA molekule
D) Answer_4_(optional)
.