Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

KVIZ O DIJELOVIMA RAČUNALA

Author: Sakač Krunoslav
Description: Prepoznaj dijelove računala
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Vanjski dio računala
A) miš
B) zvučna kartica
C) grafička kartica
D) pisač

2. Izlazna jedinica računala za prikaz slike
A) monitor
B) RAM
C) miš
D) tipkovnica

3. Dio računala za ispis podataka na papir
A) pisač
B) projektor
C) zvučna kartica
D) tvrdi disk

4. Dio računala namijenjen upisu podataka
A) tipkovnica
B) miš
C) središnja jedinica
D) skener

5. Dio računala za obradu zvuka
A) zvučna kartica
B) tvrdi disk
C) matična ploča
D) miš

6. Dio računala za obradu slike
A) grafička kartica
B) projektor
C) pisač
D) procesor

7. Pomočni spremnici podataka
A) tvrdi disk
B) memorijska kartica
C) RAM
D) ROM

8. Mozak računala
A) procesor
B) matična ploča
C) tvrdi disk
D) RAM

9. Unutarnji dijelovi računala
A) matična ploča
B) procesor
C) tipkovnica
D) tvrdi disk

10. Vanjski dijelovi računala
A) tipkovnica
B) radna memorija
C) monitor
D) matična ploča

11. Unutarnji dijelovi računala
A) tvrdi disk
B) miš
C) slušalice
D) zvučna kartica

12. Mogu biti žični ili bežični
A) miš
B) monitor
C) tipkovnica
D) projektor

13. Software
A) programska oprema
B) strojna oprema
C) grafička kartica
D) središnja jedinica

14. Hardware
A) strojna oprema
B) procesor
C) programska oprema
D) tipkovnica

15. Radna memorija
A) ROM
B) RAM
C) SSD disk
D) USB memorijski štapić

.