Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Deyimler (copy)

Author: Cezayirli Huseyin
Description:
Keywords: deyimler, , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Kendini çok önemli biri olarak görmek
A) Kendini dev aynasında görmek
B) El üstünde tutmak
C) Gülmekten kırılmak
D) Ağzından bal damlamak

2. Kendini ilgilendirmeyen işlere karışmak
A) Her işe burnunu sokmak
B) Sırtını dayamak
C) Gözü sulu
D) İçi sızlamak

3. Hemen ağlayıveren
A) Gözü sulu
B) Gülmekten kırılmak
C) Karnı zil çalmak
D) Ağzından bal damlamak

4. Çok gülmek
A) Gülmekten kırılmak
B) Bağrı yanık
C) Ağzından bal damlamak
D) Gözü sulu

5. Susmak
A) Sesini kesmek
B) İçi sızlamak
C) Karnı zil çalmak
D) Bam teline basmak

6. Büyük bir telaşa ya da kaygıya düşmek
A) Etekleri tutuşmak
B) Kendini dev aynasında görmek
C) Ağzından bal damlamak
D) Sırtını dayamak

7. cimri
A) Eli sıkı
B) Karnı zil çalmak
C) Gülmekten kırılmak
D) Gözü sulu

8. Büyük sevgi göstermek
A) El üstünde tutmak
B) Bam teline basmak
C) İçi sızlamak
D) Eli sıkı

9. Güçlü birinin koruyuculuğuna güvenmek
A) Sırtını dayamak
B) Her işe burnunu sokmak
C) Sesini kesmek
D) El üstünde tutmak

10. Çok kızdıracak söz söylemek
A) Bam teline basmak
B) Gözü sulu
C) Eli sıkı
D) Gülmekten kırılmak

11. Çok utanmak
A) Yerin dibine geçmek
B) Ağzından bal damlamak
C) Bam teline basmak
D) Sesini kesmek

12. Karnı acıkmak
A) Karnı zil çalmak
B) Burnunun dibinde
C) Sırtını dayamak
D) Eli sıkı

13. Çok tatlı konuşmak
A) Ağzından bal damlamak
B) Bam teline basmak
C) El üstünde tutmak
D) Gülmekten kırılmak

14. Çok yakınında
A) Burnunun dibinde
B) El üstünde tutmak
C) İçi sızlamak
D) Bam teline basmak

15. Çok dert acı ve sıkıntı çekmiş
A) Bağrı yanık
B) Burnunun dibinde
C) Her işe burnunu sokmak
D) Bam teline basmak

.