Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

ROQUES

Author: Callís Mariona
Description: Aparella les roques amb la seva descripció.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Pumita
1. Gabre
2. Argil·lita
3. Granit
4. Hulla
5. Petroli
6. Silvina
7. Pedra de Girona
8. Halita
9. Trípol
10. Dolomia
11. Conglomerat
12. Calcita
13. Fil·lita
14. Peridotita
15. Pissarra

Answers:
0. Roca de textura granular, fosca amb plagiòclasi i piroxè
1. Alt contingut en silici orgànic, dura/compacta, fractura concoïda
2. Roca clara, amb textura granuda i amb quars. No bull amb HCl
3. Formada per precipitació de carbonats, en ambient aquàtic
4. Calcària amb nummulits o foraminífers grans
5. Sense cristalls a ull nu, foliació. Metamorfisme regional baix
6. Roca calcària on s%27ha donat substitució del Ca per Mg
7. Roca amb cristalls molt grans formada en filons
8. Roca volcànica fosca amb textura porfírica
9. Roca metamòrfica, presenta foliació i toc brillant Fosca.
10. Roca clara, amb textura granoblàstica. Bull amb HCl
11. Barreja d%27hidrocarburs sòlids, líquids i gasosos
12. Roca de textura vesicular, poc pesant i color clar
13. Lutita amb quars, caolí i clorita
14. Roca plutònica que presenta quars i feldspat, textura granular
15. Farina fòssil de diatomees i radiolaris
.