Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

ROQUES

Author: Callís Mariona
Description: Aparella les roques amb la seva descripció.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Gres
1. Pumita
2. Hulla
3. Sílex
4. Peridotita
5. Argil·lita
6. Marga
7. Trípol
8. Conglomerat
9. Lumaquel·les
10. Petroli
11. Travertí
12. Quarsita
13. Bretxa
14. Guix
15. Piroclasts

Answers:
0. Roca metamòrfica, presenta foliació i toc brillant Fosca.
1. Roca que presenta poca foliació i cristalls formant bandes
2. Roca detrítica amb clasts arrodonits visibles
3. Lutita amb quars, caolí i clorita
4. Roca detrítica amb clasts angulosos, visibles a ull nu
5. Roca de textura vesicular, porosa i poc pesant, color fosc
6. Roca volcànica fosca amb textura porfírica
7. Alt contingut en silici orgànic, dura/compacta, fractura concoïda
8. Roca calcària on s%27ha donat substitució del Ca per Mg
9. Amb quars, plagiòclasi i ortosa, textura porfírica
10. Roca clara, amb textura granuda i amb quars. No bull amb HCl
11. Formada per precipitació de carbonats, en ambient aquàtic
12. Calcària amb nummulits o foraminífers grans
13. Roca plutònica bàsica amb oliví i piroxè
14. Lutita de carbonat càlcic, i de color gris-blavós
15. Roca sedimentària detrítica amb clasts sorrencs
.