Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

ROQUES

Author: Callís Mariona
Description: Aparella les roques amb la seva descripció.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Travertí
1. Pumita
2. Pòrfir granític
3. Hulla
4. Marga
5. Conglomerat
6. Pedra de Girona
7. Petroli
8. Pegmatita
9. Dolomia
10. Trípol
11. Piroclasts
12. Quarsita
13. Peridotita
14. Granit
15. Fil·lita

Answers:
0. Roca evaporítica, segona en precipitar
1. Roca de textura vesicular, poc pesant i color clar
2. Roca de textura vesicular, porosa i poc pesant, color fosc
3. Roca plutònica bàsica amb oliví i piroxè
4. Roca amb gust salat
5. Roca volcànica amb textura vítria i fractura concoïdal
6. Roca clara, amb textura granuda i amb quars. No bull amb HCl
7. Amb quars, plagiòclasi i ortosa, textura porfírica
8. Roca calcària on s%27ha donat substitució del Ca per Mg
9. Roca ígnia de color rosat amb tocs verdosos i textura granular
10. Sense cristalls a ull nu, foliació. Metamorfisme regional baix
11. Calcària amb nummulits o foraminífers grans
12. Roca evaporítica de color ataronjat
13. Roca detrítica amb clasts angulosos, visibles a ull nu
14. Lutita amb quars, caolí i clorita
15. Roca de textura granular, fosca amb plagiòclasi i piroxè
.