Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

ROQUES

Author: Callís Mariona
Description: Aparella les roques amb la seva descripció.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Obsidiana
1. Sílex
2. Marbre
3. Dolomia
4. Hulla
5. Piroclasts
6. Petroli
7. Argil·lita
8. Guix
9. Silvina
10. Travertí
11. Pegmatita
12. Bretxa
13. Sienita
14. Lumaquel·les
15. Conglomerat

Answers:
0. Alt contingut en silici orgànic, dura/compacta, fractura concoïda
1. Roca de textura vesicular, porosa i poc pesant, color fosc
2. Amb quars, plagiòclasi i ortosa, textura porfírica
3. Roca sedimentària detrítica amb clasts sorrencs
4. Roca plutònica que presenta quars i feldspat, textura granular
5. Roca clara, amb textura granoblàstica. Bull amb HCl
6. Formada per precipitació de carbonats, en ambient aquàtic
7. Roca amb gust salat
8. Roca detrítica amb clasts arrodonits visibles
9. Roca plutònica bàsica amb oliví i piroxè
10. Roca evaporítica, segona en precipitar
11. Sense cristalls a ull nu, foliació. Metamorfisme regional baix
12. Roca que presenta poca foliació i cristalls formant bandes
13. Lutita amb quars, caolí i clorita
14. Roca volcànica amb textura vítria i fractura concoïdal
15. Roca detrítica amb clasts angulosos, visibles a ull nu
.