Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Dekompresijska bolest - krizaljka

Author: Tadić Anita
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
Mjehurići plina u arterijama koji uzrokuju ishemiju organa, komplikacija ronjenja, Dva postupka u barokomorama koja se obavljaju kod unesrećenog, Što zahvaća prvi tip dekompresijske bolesti , DB se javlja kod osoba koje rade na području..., Kojim je zakonom opisana dekompresijska bolest, Najvažnija mjera HMP je primjena ..., Oštećenje tkiva koje nastaje zbog promjene volumena plina u tjelesnim odjeljcima zbog promjene vanjskog tlaka, Kako se naziva treći tip dekompresijske bolesti , Naziv za dubinu i trajanje ronjenja, bitno u prevenciji , Najteži oblik drugog tipa DB, mjehurići dospijevaju u srčanu cirkulaciju , Jedino specifično liječenje dekompresijske bolesti obavlja se u ..., Drugi naziv dekompresijsku bolest,

Crossword words:
DISBARICNA OSTEONEKROZA, KOZU MISICE LIMFNE ZILE, ARTERIJSKA PLINSKA EMBOLIJA, SRCANI OBLIK, POVISENOG TLAKA ZRAKA, KESONSKA BOLEST, HENRYEVIM ZAKONOM, 100%25TNOG KISIKA, HIPERBARICNIM KOMORAMA, BAROTRAUMA, REKOMPRESIJA I DEKOMPRESIJA,
.