Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

DefinicionsCiènciesNaturals

Author: Callís Mariona
Description: Relaciona els mots de vocabulari de ciències naturals amb la definició corresponent.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Material genètic hereditari
1. Citoplasma
2. Paràsit
3. Esporangi
4. Resultats
5. Blau de metilè
6. Relació
7. Hipòtesi
8. Lupa binocular
9. Fongs
10. Miceli
11. Heteròtrof
12. Cloroplasts
13. Antibiòtics
14. Sapròfit
15. Cèl·lula eucariota vegetal

Answers:
0. Lent que posem prop de l%27ull per observar al microscopi i lupa
1. Informació en forma de ADN que controla la cèl·lula
2. Orgànul de les cèl·lules eucariotes, per a respiració
3. Organisme que causa malalties a altres organismes
4. Plataforma on posem la preparació en el microscopi
5. Les 3 funcions dels sera vius: Nutrició, relació i reproducció
6. Lent que primer amplia la imatge en el microscopi o lupa
7. Substàncies que maten bacteris. Produïdes per bacteris o fongs
8. Regne compost per Protozous i Algues
9. Cos del fong format per filaments o hifes
10. Bacteris amb formes espiralades, com una molla
11. Organisme que consumeix matèria orgànica i oxigen
12. Reproducció d%27una cèl·lula generant-ne 2 d%27idèntiques
13. Organisme que es pot fabricar el seu aliment (CO2%2bsals%2bllum)
14. Bacteris de forma allargada
15. Regne compost per organismes invertebrats o vertebrats
.