Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

DefinicionsCiènciesNaturals

Author: Callís Mariona
Description: Relaciona els mots de vocabulari de ciències naturals amb la definició corresponent.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Microscopi òptic
1. Resultats
2. Material genètic hereditari
3. Antibiòtics
4. Hipòtesi
5. Mitocondri
6. Patogen
7. Lupa binocular
8. Platina
9. Reproducció sexual
10. Objectiu
11. Parameci
12. Revòlver
13. Citoplasma
14. Pluricel·lular
15. Esporangi

Answers:
0. Cos del fong format per filaments o hifes
1. Forma de reproducció de fongs, molses i falgueres
2. Dades i observacions que obtenim en un experiment
3. Conjunt de làmines on hi ha les espores del bolet
4. Organisme que causa malalties a altres organismes
5. Organisme que viu sobre un altre i li causa dany, se n%27aprofita
6. Orgànul que serveix per a fer la fotosíntesi, conté clorofil·la
7. Capa que envolta la cèl·lula i la separa de l%27exterior
8. Cèl·lula que no té nucli, amb el material genètic dispers. Petites.
9. Regne compost per Protozous i Algues
10. Interior de la cèl·lula
11. Petits %27pèls%27 que permeten moviment cel·lular
12. Informació en forma de ADN que controla la cèl·lula
13. Qüestió que volem resoldre amb el mètode científic
14. Peça giratòria que serveix per a poder canviar d%27objectiu
15. Organisme que descomposa matèria orgànica i se n%27alimenta
.