Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

DefinicionsCiènciesNaturals

Author: Callís Mariona
Description: Relaciona els mots de vocabulari de ciències naturals amb la definició corresponent.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Revòlver
1. Patogen
2. Parameci
3. Hipòtesi
4. Esporangi
5. Cloroplasts
6. Animals
7. Antibiòtics
8. Funcions vitals
9. Cocs
10. Problema
11. Miceli
12. Basils
13. Lupa binocular
14. Vacúol
15. Heteròtrof

Answers:
0. Orgànul de l%27interior de la cèl·lula que acumula líquid
1. Regne compost per a cèl·lules de tipus procariota, unicel·lulars
2. Cèl·lula amb nucli, sense paret ni cloroplasts
3. Cèl·lula que no té nucli, amb el material genètic dispers. Petites.
4. Regne compost per Protozous i Algues
5. Suposició o idea no comprobada que pensem que és certa
6. Bacteris de forma arrodonida, esfèrica.
7. Organisme que es pot fabricar el seu aliment (CO2%2bsals%2bllum)
8. Alga unicel·lular amb un flagel, presenta moviment
9. Cèl·lula amb material genètic envoltat de membrana= nucli
10. Lent que posem prop de l%27ull per observar al microscopi i lupa
11. Organisme que causa malalties a altres organismes
12. Organisme format per moltes cèl·lules
13. Orgànul que serveix per a fer la fotosíntesi, conté clorofil·la
14. Reproducció per unió de 2 cèl·lules sexuals formant el zigot
15. Capa que envolta la cèl·lula i la separa de l%27exterior
.