Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Cyrano de Bergerac

Author: Dikici Ezgi
Description: Sabri Esat Siyavuşgil%27in 1942 baskısı Cyrano de Bergerac çevirisinde geçen eski kelimelerin anlamlarını tahmin edin! Tüm soruları bitirince, doğru cevapları ve açıklamaları öğrenmek için %22Show correct answers%22a bastıktan sonra her sorunun yanındaki soru işaretine tıklamayı unutmayın. Başlamak için %22Continue%22ya tıklayın.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. %22Heryerde bir erkekçe sayhadır her satırım, Hakîkati bir mahmuz gibi şakırdatırım.%22 SAYHA nedir?
A) Meydan okuyuş
B) Haykırış
C) Sayfa
D) Mısra

2. %22CYRANO: (...) Düellomuz baladla birlikte başlayacak, Son mısraa gelince bitecek bam telinde. (İnşadeder gibi) ‹‹Mösyö de Bergerac%27ın Burgonya otelinde Hazele güruhundan biriyle cenketmesi›› VICOMTE: Bu da ne oluyor? CYRANO: Hiç! Baladın sernamesi!%22 İNŞAD ETMEK ne demek?
A) Şiir okumak
B) Kafiye bulmak
C) İçinden gelen ilhamı dinlemek
D) Dikte ettirmek

3. Peki, HAZELE ne demek?
A) Asilzadeler
B) Burjuvalar
C) Kalleş insanlar
D) Maskaralar

4. %22... Alırım ele Bizim zülfikarı, kını atarak. Gazâl gibi çevik, ay gibi parlak! Sana ben şimdiden söyleyim peşin: Artık ne mazeret, ne bir kaçamak Baladın sonunda bitiktir işin!%22 GAZÂL ne?
A) Rüzgar
B) Ceylan
C) Alev
D) Lafı gediğine oturtan şiir

5. %22Farkına varmaksızın, birazdan, nasıl kayar Gibi geçiverdiniz konuşmadan, bir anda Gülümsemeye, ordan iç çekmeye, ordan da Gözyaşına! Şimdi de biraz gayret!.. Kim bilir! Gözyaşından puseye bir ra%27şede geçilir.%22 Puse=bûse (öpücük) Peki, RA%27ŞE ne demek?
A) An
B) Sıçrayış
C) Titreyiş
D) Göz açıp kapama

6. Boşluğa hangi kelime gelmeli? %22Nerdeyim? İki büklüm, Bir # -i semâvî gibi nereye düştüm?%22
A) hacer
B) seyyâre
C) kamer
D) necm

7. Cyrano Roxane%27a %22Melekü%27s-sıyânemiz!%22 derken ne demek istemiştir?
A) Koruyucu meleğimiz
B) Kurtarıcı meleğimiz
C) Kanatlı meleğimiz
D) Saf ve temiz meleğimiz

8. %22DÜK: (...) Nasıl siz merdivenden çıkarken, şu elbise Kuru yaprakları da beraber sürüklerse, Düklerin de mantosu öyledir; yükseliriz, İkbal merdiveninin son haddine geliriz. Fakat her basamakta, kuru yapraklar gibi, Arkadan gelir hüznün, nedametin mevkibi.%22 MEVKİB nedir?
A) Sıra
B) Dönem
C) Ayak sesi
D) Kafile

9. %22CYRANO: (...) Felsefeyi severdi, fizikten de anlardı, Şairdi, musikide hayli behresi vardı. Lâf altında kalmazdı, yaman bir silâhşordu; Başkası hesabına bazan âşık olurdu. Rahmetlinin Cyrano de Bergerac%27dı adı Her şey olayım derken hiçbir şey olamadı!%22 BEHRE nedir?
A) Yetenek
B) Nasip
C) Eser
D) İddia
.