Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vjezbica 1,2, hopsasa (copy)

Author: Vidovic Sandra
Description: Ovo je zadatak gdje ćete pokazati što znate o domaćim i stranim autorima i njihovim djelima.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Pavao Pavličić
A) Dobri duh Zagreba
B) Prijan Lovro
C) Majka Courage i njezina djeca
D) SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA

2. August Šenoa
A) Prijan Lovro
B) Đuka Begović
C) Ana Karenjina
D) Majka Courage i njezina djeca

3. Ivana Brlić Mažuranić
A) Regoč
B) Škrtac
C) Đuka Begović
D) Patnje mladog Werthera

4. Bertol Brecht
A) Majka Courage i njezina djeca
B) Đuka Begović
C) Regoč
D) Stranac

5. Franz Kafka
A) Preobrazba
B) Patnje mladog Werthera
C) Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
D) Ana Karenjina

6. Ivan Aralica
A) Fukara
B) DON QUIJOTE
C) Duga
D) Regoč

7. Johann Wolfgang Goethe
A) Patnje mladog Werthera
B) SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA
C) DON QUIJOTE
D) Majka Courage i njezina djeca

8. Miguel de Cervantes
A) DON QUIJOTE
B) Majka Courage i njezina djeca
C) Ana Karenjina
D) Fukara

9. Moliere
A) Škrtac
B) Preobrazba
C) Dobri duh Zagreba
D) DON QUIJOTE

10. Ivan Mažuranić
A) SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA
B) Đuka Begović
C) Majka Courage i njezina djeca
D) Škrtac

11. Dinko Šimunović
A) Duga
B) Stranac
C) Majka Courage i njezina djeca
D) Fukara

12. Ivan Kozarac
A) Đuka Begović
B) Škrtac
C) SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA
D) Fukara

13. Albert Camus
A) Stranac
B) DON QUIJOTE
C) Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
D) Patnje mladog Werthera

14. Ivan Brešan
A) Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
B) Preobrazba
C) Regoč
D) Dobri duh Zagreba

15. Lav Nikolajevič Tolstoj
A) Ana Karenjina
B) DON QUIJOTE
C) Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
D) SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA

.