Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Catolicismul ?i religiile reformate

Author: creanga ion
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Groups:
1. Catolicism
2. Luteranism
3. Calvinism
4. Anglicanism

Objects:
0. Martin Luther
1. Papa
2. Henric al VIII-lea
3. Jean Calvin
4. promova mântuirea prin credin??
5. a admis mântuirea prin vânzarea de indulgen?e
6. regele a devenit ?eful bisericii
7. promova mântuirea printr-o via?? activ? ?i moral?
8. a fost criticat? vânzarea indulgen?elor
9. se dorea terminarea catedralei Sf. Petru
10. s-a r?spândit în Anglia
11. s-a r?spândit în Fran?a, ??rile de Jos, Sco?ia, Elve?ia
12. a fost tradus? Biblia în limba german?
13. dorea din ce în ce mai mul?i bani
14. a alc?tuit Indexul c?r?ilor interzise
15. s-a r?spândit în NE Germa-niei, ??rile Nordice ?i Baltice
16. au fost publicate Cele 95 de teze - Wittenberg
17. clerul era corupt ?i incult
18. a organizat Conciliul de la Trento
19. a interzis luxul, dansul, jocurile de noroc, cârciumile
20. fiecare om trebuie s? citeasc? singur Biblia
21. a încercat s?-?i recupereze credincio?ii
22. a fost sprijinit de împ?rat
23. teoria predestin?rii
24. a respins autoritatea Papei
25. a înfiin?at Ordinul Iezui?ilor
26. fiecare via?? oglinde?te voin?a lui Dumnezeu
27. succesul în afaceri este semnul mântuirii viitoare
28. a fost ajutat de unii principi germani
29. a reactualizat Inchizi?ia
30. tot ce ni se întâmpl? a fost dinainte hot?rât
31. dorea s? divor?eze ?i papa nu era de acord
.