Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


CATALA: 3.Escollir la definició/paraula correcta.

Author: pares Eric
Description: Contesta les següents preguntes. Només hi ha una resposta correcta a cada pregunta.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Què vol dir musclo?
A) Òrgan del cos que serveix per produir moviment.
B) Espatlla.
C) Ocell de presa nocturn.
D) Mol·lusc marí comestible.

2. Què vol dir muscle?
A) Mol·lusc marí comestible.
B) Ocell de presa nocturn.
C) Espatlla.
D) Òrgan del cos que serveix per produir moviment.

3. Què vol dir múscul?
A) Ocell de presa nocturn.
B) Òrgan del cos que serveix per produir moviment.
C) Mol·lusc marí comestible.
D) Espatlla.

4. 1. El gat ha _____________ totes les pàgines d%27aquesta revista. 2. En Marc ha caigut i s%27ha ____________ el colze.
A) 1. trencat - 2. estripat
B) 1. estripat - 2. rompit
C) 1. estripat - 2. trencat
D) 1. trencat - 3. rompre

5. 1. Abans de marxar ________ un petó a la iaia. 2. A l%27escola m%27han ________ un full per als pares.
A) 1. dóna - 2. fet
B) 1. fes - 2. donat
C) 2. dóna - 2. comprat
D) 1. fes - 2. cuinat