Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vjezbica 1,2, hopsasa (copy) (copy)

Author: Vidovic Sandra
Description: Ovo je zadatak gdje ćete pokazati što znate o domaćim i stranim autorima i njihovim djelima.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Dinko Šimunović
1. Ivan Brešan
2. Ivan Kozarac
3. Ivan Aralica
4. Pavao Pavličić
5. Albert Camus
6. Ivana Brlić Mažuranić
7. Matilda MAnce
8. Miguel de Cervantes
9. Bertol Brecht
10. Ivan Mažuranić
11. Johann Wolfgang Goethe
12. Moliere
13. Franz Kafka
14. Lav Nikolajevič Tolstoj
15. August Šenoa

Answers:
0. Fukara
1. DON QUIJOTE
2. Miss maturalne zabave
3. Stranac
4. Prijan Lovro
5. Duga
6. Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
7. Dobri duh Zagreba
8. Regoč
9. Škrtac
10. Preobrazba
11. Đuka Begović
12. Majka Courage i njezina djeca
13. Patnje mladog Werthera
14. SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA
15. Ana Karenjina
.