Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Pogled na sliku, obilježja crteža

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Koji gumb se koristi za povećanje ili smanjivanje crteža?
A) gumb Alati
B) gumb Uvećaj
C) gumb Zumiraj
D) gumb Umanji

2. Kako se zove alat koji omogućuje prikaz dimenzija crteža?
A) Rešetka
B) Zumiraj
C) Ravnalo
D) Traka stanja

3. Program Bojanje dopušta povećanje do:
A) 600 %25
B) 700 %25
C) 800 %25
D) 900 %25

4. Uvećavanjem prikaza crteža s rešetkom dobit će se crtež podijeljen na malene:
A) kružnice
B) crtice
C) kvadratiće
D) točkice

5. Piksel je:
A) najmanji djeljivi dio crteža
B) najmanji nedjeljivi dio crteža
C) najveći djeljivi dio crteža
D) najveći nedjeljivi dio crteža

6. Piksel dolazi od dviju engleskih riječi, a to su:
A) piknja i element
B) picture i piknja
C) picture i element
D) picture i raster

7. Prikaz crteža pomoću piksela osnova je:
A) vektorske grafike
B) grafike elemenata
C) pikselske grafike
D) rasterske grafike

8. Ukupan broj piksela od kojih se sastoji crtež u rasterskoj grafici naziva se:
A) mapa rastera
B) mapa piksela
C) mapa prikaza
D) mapa rešetki

9. Ukupan broj piksela od kojih je sastavljen crtež naziva se:
A) razlučivost
B) mapa rastera
C) inch (inč)
D) vektor

10. Slika s manjom razlučivosti je:
A) lošije kvalitete
B) bolje kvalitete
C) poželjna
D) najvećeg kapaciteta

11. Svaki piksel sastoji se od triju točkica osnovnih boja, a to su:
A) crvena, siva i plava
B) crvena, zelena i žuta
C) crvena, zelena i plava
D) crvena, zelena i ljubičasta

12. Crno-bijela slika:
A) zauzima više mjesta u memoriji od slike u boji
B) zauzima manje mjesta u memoriji od slike u boji
C) se može prikazati brojevima 0 i 2
D) se može prikazati brojevima 1 i 2

13. Crtež koji se sastoji od puno boja zauzima više mjesta u memoriji računala od crno-bijele slike jer:
A) je potrebno pamtiti više bitova za jednu boju
B) su boje ljepše
C) postoji više piksela
D) su pikseli veći

14. Koliko je bitova potrebno za prikaz jednog piksela ako sliku spremamo u 256 boja?
A) 12 bitova
B) 8 bitova
C) 2 bita
D) 10 bitova

15. Izbaci uljeza:
A) 256 boja
B) 24-bitna slika
C) 16 boja
D) dvobojna slika

.