Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JEZIK RAČUNALA

Author: Karjakovic Anamrija
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ASCII kod
1. Bajt
2. Binarni brojevi ssustav
3. Bit
4. Dva stanja
5. A
6. Norma kodiranja
7. Jednim bajtom možemo prikazati
8. Datoteka
9. Gornja četvorka bitova
10. Jedan bajt čine
11. Kodiranje
12. Znakovna datoteka
13. 0 i 1
14. Dekodiranje
15. Donja četvorka bitova

Answers:
0. dvije četvorke
1. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
2. osam udruženih bitova
3. vrijednosti bita
4. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
5. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
6. 256 različitih stanja
7. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
8. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
9. ima bit.
10. prva četiri bita bajta.
11. skup simbola pohranjen u spreminke računla
12. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
13. 10000001
14. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
15. zadnja četiri bita bajta
.