Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JEZIK RAČUNALA

Author: Karjakovic Anamrija
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Bit
1. Binarni brojevi ssustav
2. Kodiranje
3. Jedan bajt čine
4. Dva stanja
5. Jednim bajtom možemo prikazati
6. Gornja četvorka bitova
7. Bajt
8. Datoteka
9. Donja četvorka bitova
10. A
11. 0 i 1
12. Znakovna datoteka
13. Norma kodiranja
14. ASCII kod
15. Dekodiranje

Answers:
0. vrijednosti bita
1. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
2. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
3. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
4. ima bit.
5. skup simbola pohranjen u spreminke računla
6. osam udruženih bitova
7. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
8. dvije četvorke
9. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
10. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
11. 256 različitih stanja
12. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
13. 10000001
14. zadnja četiri bita bajta
15. prva četiri bita bajta.
.