Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JEZIK RAČUNALA

Author: Karjakovic Anamrija
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ASCII kod
1. Dva stanja
2. A
3. Znakovna datoteka
4. 0 i 1
5. Donja četvorka bitova
6. Bajt
7. Binarni brojevi ssustav
8. Norma kodiranja
9. Jedan bajt čine
10. Jednim bajtom možemo prikazati
11. Dekodiranje
12. Kodiranje
13. Gornja četvorka bitova
14. Bit
15. Datoteka

Answers:
0. vrijednosti bita
1. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
2. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
3. 10000001
4. ima bit.
5. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
6. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
7. skup simbola pohranjen u spreminke računla
8. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
9. zadnja četiri bita bajta
10. prva četiri bita bajta.
11. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
12. osam udruženih bitova
13. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
14. dvije četvorke
15. 256 različitih stanja
.