Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


JEZIK RAČUNALA

Author: Karjakovic Anamrija
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Binarni brojevi ssustav
1. Donja četvorka bitova
2. Datoteka
3. 0 i 1
4. Bajt
5. Dva stanja
6. A
7. Gornja četvorka bitova
8. Jedan bajt čine
9. Znakovna datoteka
10. Jednim bajtom možemo prikazati
11. Dekodiranje
12. ASCII kod
13. Kodiranje
14. Norma kodiranja
15. Bit

Answers:
0. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
1. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
2. 10000001
3. prva četiri bita bajta.
4. vrijednosti bita
5. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
6. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
7. ima bit.
8. dvije četvorke
9. osam udruženih bitova
10. zadnja četiri bita bajta
11. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
12. 256 različitih stanja
13. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
14. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
15. skup simbola pohranjen u spreminke računla