Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


JEZIK RAČUNALA

Author: Karjakovic Anamrija
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Znakovna datoteka
1. Jedan bajt čine
2. Dva stanja
3. Datoteka
4. Binarni brojevi ssustav
5. Jednim bajtom možemo prikazati
6. Kodiranje
7. Bajt
8. Bit
9. Norma kodiranja
10. Donja četvorka bitova
11. ASCII kod
12. A
13. Dekodiranje
14. 0 i 1
15. Gornja četvorka bitova

Answers:
0. 256 različitih stanja
1. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
2. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
3. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
4. ima bit.
5. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
6. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
7. prva četiri bita bajta.
8. 10000001
9. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
10. vrijednosti bita
11. skup simbola pohranjen u spreminke računla
12. dvije četvorke
13. zadnja četiri bita bajta
14. osam udruženih bitova
15. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal