Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JEZIK RAČUNALA

Author: Karjakovic Anamrija
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Binarni brojevi ssustav
1. Dva stanja
2. Jednim bajtom možemo prikazati
3. ASCII kod
4. Bajt
5. Datoteka
6. Gornja četvorka bitova
7. Jedan bajt čine
8. Dekodiranje
9. 0 i 1
10. Donja četvorka bitova
11. Norma kodiranja
12. Kodiranje
13. A
14. Znakovna datoteka
15. Bit

Answers:
0. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
1. vrijednosti bita
2. prva četiri bita bajta.
3. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
4. zadnja četiri bita bajta
5. osam udruženih bitova
6. skup simbola pohranjen u spreminke računla
7. ima bit.
8. dvije četvorke
9. 256 različitih stanja
10. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
11. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
12. 10000001
13. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
14. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
15. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
.