Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JEZIK RAČUNALA

Author: Karjakovic Anamrija
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Bit
1. Donja četvorka bitova
2. Jedan bajt čine
3. Dekodiranje
4. ASCII kod
5. A
6. Jednim bajtom možemo prikazati
7. Binarni brojevi ssustav
8. 0 i 1
9. Dva stanja
10. Datoteka
11. Gornja četvorka bitova
12. Kodiranje
13. Znakovna datoteka
14. Norma kodiranja
15. Bajt

Answers:
0. dvije četvorke
1. prva četiri bita bajta.
2. ima bit.
3. 10000001
4. zadnja četiri bita bajta
5. skup simbola pohranjen u spreminke računla
6. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
7. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
8. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
9. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
10. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
11. vrijednosti bita
12. osam udruženih bitova
13. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
14. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
15. 256 različitih stanja
.