Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JEZIK RAČUNALA

Author: Karjakovic Anamrija
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Bit
1. Jedan bajt čine
2. Dekodiranje
3. ASCII kod
4. Kodiranje
5. 0 i 1
6. Dva stanja
7. Bajt
8. Znakovna datoteka
9. Norma kodiranja
10. Binarni brojevi ssustav
11. Datoteka
12. Gornja četvorka bitova
13. Donja četvorka bitova
14. Jednim bajtom možemo prikazati
15. A

Answers:
0. ima bit.
1. 256 različitih stanja
2. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
3. zadnja četiri bita bajta
4. skup simbola pohranjen u spreminke računla
5. dvije četvorke
6. vrijednosti bita
7. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
8. osam udruženih bitova
9. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
10. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
11. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
12. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
13. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
14. 10000001
15. prva četiri bita bajta.
.