Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JEZIK RAČUNALA

Author: Karjakovic Anamrija
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Kodiranje
1. Bit
2. A
3. Dva stanja
4. Jednim bajtom možemo prikazati
5. Bajt
6. Datoteka
7. Dekodiranje
8. Norma kodiranja
9. 0 i 1
10. Gornja četvorka bitova
11. ASCII kod
12. Znakovna datoteka
13. Jedan bajt čine
14. Donja četvorka bitova
15. Binarni brojevi ssustav

Answers:
0. zadnja četiri bita bajta
1. skup simbola pohranjen u spreminke računla
2. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
3. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
4. prva četiri bita bajta.
5. 256 različitih stanja
6. ima bit.
7. 10000001
8. dvije četvorke
9. osam udruženih bitova
10. vrijednosti bita
11. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
12. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
13. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
14. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
15. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
.