Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JEZIK RAČUNALA

Author: Karjakovic Anamrija
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Znakovna datoteka
1. 0 i 1
2. Dva stanja
3. Norma kodiranja
4. Gornja četvorka bitova
5. A
6. Jedan bajt čine
7. Datoteka
8. Donja četvorka bitova
9. Kodiranje
10. Bit
11. Dekodiranje
12. Binarni brojevi ssustav
13. Bajt
14. ASCII kod
15. Jednim bajtom možemo prikazati

Answers:
0. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
1. 256 različitih stanja
2. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
3. zadnja četiri bita bajta
4. ima bit.
5. 10000001
6. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
7. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
8. skup simbola pohranjen u spreminke računla
9. prva četiri bita bajta.
10. osam udruženih bitova
11. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
12. dvije četvorke
13. vrijednosti bita
14. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
15. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
.