Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JEZIK RAČUNALA

Author: Karjakovic Anamrija
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Znakovna datoteka
1. Bajt
2. Jednim bajtom možemo prikazati
3. 0 i 1
4. A
5. Datoteka
6. Dva stanja
7. Gornja četvorka bitova
8. Dekodiranje
9. Kodiranje
10. Donja četvorka bitova
11. Bit
12. Norma kodiranja
13. Binarni brojevi ssustav
14. ASCII kod
15. Jedan bajt čine

Answers:
0. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
1. osam udruženih bitova
2. ima bit.
3. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
4. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
5. skup simbola pohranjen u spreminke računla
6. dvije četvorke
7. vrijednosti bita
8. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
9. zadnja četiri bita bajta
10. prva četiri bita bajta.
11. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
12. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
13. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
14. 10000001
15. 256 različitih stanja
.