Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

bit

Author:
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Jednim bajtom možemo prikazati
1. Jedan bajt čine
2. Kodiranje
3. Bit
4. Datoteka
5. ASCII kod
6. Norma kodiranja
7. Dekodiranje
8. 0 i 1
9. Binarni brojevi ssustav
10. Znakovna datoteka
11. Dva stanja
12. Bajt
13. A
14. Donja četvorka bitova
15. Gornja četvorka bitova

Answers:
0. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
1. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
2. 256 različitih stanja
3. prva četiri bita bajta.
4. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
5. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
6. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
7. osam udruženih bitova
8. ima bit.
9. 10000001
10. skup simbola pohranjen u spreminke računla
11. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
12. zadnja četiri bita bajta
13. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
14. dvije četvorke
15. vrijednosti bita
.