Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

bit

Author:
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Dekodiranje
1. Bajt
2. Gornja četvorka bitova
3. 0 i 1
4. Znakovna datoteka
5. A
6. Binarni brojevi ssustav
7. Norma kodiranja
8. Jednim bajtom možemo prikazati
9. Kodiranje
10. Dva stanja
11. ASCII kod
12. Donja četvorka bitova
13. Datoteka
14. Bit
15. Jedan bajt čine

Answers:
0. skup simbola pohranjen u spreminke računla
1. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
2. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
3. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
4. prva četiri bita bajta.
5. ima bit.
6. zadnja četiri bita bajta
7. osam udruženih bitova
8. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
9. dvije četvorke
10. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
11. 10000001
12. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
13. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
14. vrijednosti bita
15. 256 različitih stanja
.