Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


bit

Author:
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Datoteka
1. Znakovna datoteka
2. Binarni brojevi ssustav
3. Dva stanja
4. ASCII kod
5. Dekodiranje
6. Gornja četvorka bitova
7. Bit
8. Norma kodiranja
9. Donja četvorka bitova
10. A
11. 0 i 1
12. Jedan bajt čine
13. Kodiranje
14. Jednim bajtom možemo prikazati
15. Bajt

Answers:
0. zadnja četiri bita bajta
1. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
2. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
3. dvije četvorke
4. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
5. prva četiri bita bajta.
6. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
7. skup simbola pohranjen u spreminke računla
8. 256 različitih stanja
9. osam udruženih bitova
10. 10000001
11. ima bit.
12. vrijednosti bita
13. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
14. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
15. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal