Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

bit

Author:
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ASCII kod
1. A
2. Jedan bajt čine
3. Bit
4. Jednim bajtom možemo prikazati
5. Norma kodiranja
6. Bajt
7. Kodiranje
8. Donja četvorka bitova
9. Dekodiranje
10. Binarni brojevi ssustav
11. Datoteka
12. Znakovna datoteka
13. Gornja četvorka bitova
14. 0 i 1
15. Dva stanja

Answers:
0. 10000001
1. 256 različitih stanja
2. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
3. ima bit.
4. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
5. vrijednosti bita
6. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
7. prva četiri bita bajta.
8. zadnja četiri bita bajta
9. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
10. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
11. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
12. skup simbola pohranjen u spreminke računla
13. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
14. osam udruženih bitova
15. dvije četvorke
.