Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

bit

Author:
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Datoteka
1. Bajt
2. Gornja četvorka bitova
3. 0 i 1
4. Jednim bajtom možemo prikazati
5. Dekodiranje
6. A
7. Binarni brojevi ssustav
8. Dva stanja
9. Donja četvorka bitova
10. Kodiranje
11. Znakovna datoteka
12. Norma kodiranja
13. Jedan bajt čine
14. ASCII kod
15. Bit

Answers:
0. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
1. skup simbola pohranjen u spreminke računla
2. 10000001
3. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
4. osam udruženih bitova
5. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
6. prva četiri bita bajta.
7. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
8. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
9. ima bit.
10. dvije četvorke
11. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
12. zadnja četiri bita bajta
13. vrijednosti bita
14. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
15. 256 različitih stanja
.