Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


bit

Author:
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Bit
1. Jednim bajtom možemo prikazati
2. Dva stanja
3. Kodiranje
4. Donja četvorka bitova
5. Znakovna datoteka
6. Norma kodiranja
7. ASCII kod
8. Dekodiranje
9. Bajt
10. A
11. Binarni brojevi ssustav
12. 0 i 1
13. Gornja četvorka bitova
14. Jedan bajt čine
15. Datoteka

Answers:
0. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
1. vrijednosti bita
2. prva četiri bita bajta.
3. ima bit.
4. zadnja četiri bita bajta
5. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
6. dvije četvorke
7. 256 različitih stanja
8. skup simbola pohranjen u spreminke računla
9. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
10. 10000001
11. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
12. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
13. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
14. osam udruženih bitova
15. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal