Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

bit

Author:
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Norma kodiranja
1. ASCII kod
2. Jednim bajtom možemo prikazati
3. Donja četvorka bitova
4. Kodiranje
5. 0 i 1
6. A
7. Binarni brojevi ssustav
8. Gornja četvorka bitova
9. Jedan bajt čine
10. Dva stanja
11. Dekodiranje
12. Bit
13. Bajt
14. Datoteka
15. Znakovna datoteka

Answers:
0. prva četiri bita bajta.
1. vrijednosti bita
2. 10000001
3. osam udruženih bitova
4. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
5. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
6. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
7. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
8. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
9. dvije četvorke
10. zadnja četiri bita bajta
11. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
12. skup simbola pohranjen u spreminke računla
13. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
14. ima bit.
15. 256 različitih stanja
.