Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

bit

Author:
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Znakovna datoteka
1. Binarni brojevi ssustav
2. Datoteka
3. Kodiranje
4. Donja četvorka bitova
5. Gornja četvorka bitova
6. Jedan bajt čine
7. Dva stanja
8. Dekodiranje
9. ASCII kod
10. Bajt
11. Bit
12. Jednim bajtom možemo prikazati
13. Norma kodiranja
14. A
15. 0 i 1

Answers:
0. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
1. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
2. ima bit.
3. zadnja četiri bita bajta
4. skup simbola pohranjen u spreminke računla
5. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
6. 256 različitih stanja
7. dvije četvorke
8. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
9. vrijednosti bita
10. 10000001
11. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
12. osam udruženih bitova
13. prva četiri bita bajta.
14. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
15. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
.