Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

bit

Author:
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Binarni brojevi ssustav
1. Jednim bajtom možemo prikazati
2. Gornja četvorka bitova
3. Jedan bajt čine
4. ASCII kod
5. Norma kodiranja
6. Datoteka
7. Donja četvorka bitova
8. A
9. Dva stanja
10. Bajt
11. Bit
12. Kodiranje
13. Znakovna datoteka
14. 0 i 1
15. Dekodiranje

Answers:
0. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
1. 256 različitih stanja
2. prva četiri bita bajta.
3. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
4. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
5. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
6. osam udruženih bitova
7. zadnja četiri bita bajta
8. skup simbola pohranjen u spreminke računla
9. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
10. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
11. 10000001
12. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
13. ima bit.
14. vrijednosti bita
15. dvije četvorke
.