Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

bit

Author:
Description: SPOJI!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Bajt
1. Jednim bajtom možemo prikazati
2. Znakovna datoteka
3. Dekodiranje
4. Jedan bajt čine
5. A
6. Dva stanja
7. 0 i 1
8. Kodiranje
9. Donja četvorka bitova
10. ASCII kod
11. Binarni brojevi ssustav
12. Datoteka
13. Gornja četvorka bitova
14. Bit
15. Norma kodiranja

Answers:
0. 10000001
1. zadnja četiri bita bajta
2. prva četiri bita bajta.
3. sustav koji ima dvije znamenke, 0 i 1
4. skup simbola pohranjen u spreminke računla
5. najmanja količina podataka koju računalo može prikazati
6. datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi.
7. vrijednosti bita
8. ima bit.
9. dogovorena pravila o tome koji kod je za koji znak
10. postupak pretvaranja koda u jezik razumljiv ljudima
11. postupak pretvaranja znakova u kod razumljiv računal
12. dvije četvorke
13. 256 različitih stanja
14. američka norma za prikazivanje znakova u računalu
15. osam udruženih bitova
.