Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

La Cèl·lula 3

Author: pebico pebico
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Els orgànuls de transport més característics de la cèl·lula eucariota animal són:
A) Reticle endoplasmàtic
B) Centríols
C) Microtúbuls
D) Aparell de golgi

2. Els orgànuls encarregats de la síntesi de proteines són:
A) Lisosomes
B) Ribosomes
C) Mitocondris
D) Centríols

3. El nucli es comunica amb el citoplasma mitjançant unes estructures, que s%27anomenen:
A) canals nuclears
B) pilings nuclears
C) cilis nuclears
D) porus nuclears

4. Els lisosomes són els encarregats de la
A) respiració cel·lular
B) relació cel·lular
C) digestió cel·lular
D) aneuresi cel·lular

5. Respecte l%27ADN troba els enunciats certs
A) El DNA mitocondrial el trobem a la matriu mitocondrial
B) El DNA mitocondrial el trobem a la cresta mitocondrial
C) La respiració cel·lular es dóna a les crestes mitocondrials
D) La respiració cel·lular es dóna a la matriu mitocondrial
.