Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

La cèl·lula (copy)

Author: pebico pebico
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Producció d%27energia
A) Mitocondri
B) Nucli
C) Membrana cel·lular
D) Centríol

2. Transport de proteines i lípids
A) Aparell de golgi
B) Reticle endoplasmàtic
C) Membrana cel·lular
D) Citoesquelet

3. Digestió cel·lular
A) Lisososmes
B) Mitocondri
C) Membrana cel·lular
D) Citoplasma

4. Informació genètica
A) Nucli
B) Ribosoma
C) Vesícula
D) Microfilament

5. Divisió cel·lular
A) Centríol
B) Lisososmes
C) Reticle endoplasmàtic
D) Exocitosi

6. Turgència cel·lular
A) Citoesquelet
B) Endocitosi
C) Vesícula
D) Citoplasma

7. líquid que conté orgànuls cel·lulars
A) Citoplasma
B) Reticle endoplasmàtic
C) Flagel
D) Lisososmes

8. Moviment cel·lular
A) Flagel
B) Membrana nuclear
C) Vesícula
D) Nucli

9. Protecció del nucli
A) Membrana nuclear
B) Lisososmes
C) Endocitosi
D) Centríol

10. Protecció de la cèl·lula
A) Membrana cel·lular
B) Microfilament
C) Flagel
D) Ribosoma

11. Estructura membranosa que transporta substàncies
A) Vesícula
B) Centríol
C) Membrana nuclear
D) Membrana cel·lular

12. Transport de proteines fins l%27AG
A) Reticle endoplasmàtic
B) Ribosoma
C) Vesícula
D) Membrana cel·lular

13. Procés de secreció cel·lular
A) Exocitosi
B) Microfilament
C) Endocitosi
D) Citoesquelet

14. Procés d%27ingestió cel·lular
A) Endocitosi
B) Reticle endoplasmàtic
C) Vesícula
D) Mitocondri

15. Tipus de citoesquelet
A) Microfilament
B) Citoplasma
C) Membrana nuclear
D) Aparell de golgi

.