Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Bijeg

Author: Mrzljak Iris
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Roman Bijeg pripada hrvatskome razdoblju #.
A) modernizma, moderne, modernizam, moderna

2. %22Od ovoga dječaka bit će ili nešto ili ništa%22 rečenica je koju u romanu izgovara:
A) Jagan
B) Vera Hrabarova
C) teta Klara
D) Lukačevski

3. Roman Bijeg ima # poglavlja
A) 12

4. Kako se zvao profesor koji je učeniku Marasu spočitnuo njegovo podrijetlo?

5. Tošina i Ankina kći zove se #.
A) Micika

6. Rečenicu %22Ovaj će najprije od nas u tminu. Na njegovu je licu napisano da će umrijeti mlad%22 izgovara Đurin prijatelj Jagan.
A) TRUE
B) FALSE

7. Đurina komedija na koncu biva koncipirana u # čina.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

8. Minkin otac bio je ravnatelj gimnazije u Senju.
A) TRUE
B) FALSE

9. U kojim sve gradovima Đuro studira?
A) u Rijeci
B) u Zagrebu
C) u Senju
D) u Beču

10. Pišući svoj dnevnik u Zdencima, Đuro se prisjeća svojega prijatelja pisca #.
A) Toše
B) Jagana
C) Miloševića
D) Juliena Dorsennea

11. Što saznajemo iz pisma Ivana Hrabara Đuri?
A) o planiranju dolaska Vere Đuri u Senj
B) o prekidu svake veze Đure i obitelji Hrabar
C) o njihovoj novčanoj potpori Đure
D) o Verinu teškom zdravstvenom stanju

12. Kada Đuro tek započinje pisanje svoje komedije i privremeno staje s pisanjem na 3. činu, daje joj naslov #.
A) Revolucija u Ždrenju
B) Rat u Zrinu
C) Rat u Ždrenju
D) Revolucija u Zrinu

13. Umirovljeni učitelj koji piše članke o Đuri u Novoj misli zove se:

14. Što se događa na večeri kod Rajčića?
A) svađa Rajčića i njegove žene
B) Gračarovo provociranje Đure
C) Đurin sukob s Lukačevskim
D) sukob Gračara i Rajčića

15. Kako provincijska sredina utječe na Đuru?
A) počinje kartati
B) potiče ga da se priprema profesorski ispit
C) počinje se opijati
D) sukobljava se s pojedincima

16. Đurina majka pristala je doći k njemu u Senj.
A) TRUE
B) FALSE

17. Đuro izražava nezadovoljstvo uvidjevši da Vera čita #.
A) Sliku Doriana Graya
B) Anu Karenjinu
C) Don Quijotea
D) Kritiku čistoga uma

18. Tko Đuru upoznaje s Minkom?

19. Kako roman završava?
A) Sukobom Đure i ravnatelja gimnazije
B) Jaganovim i Đurinim pijanstvom te njihovim upadanjem u more
C) Tošinim dolaskom u Novi i nemogućnošću pronalaska Đurina tijela
D) Tošinim dolaskom u Novi i sahranom Đurina tijela
.