Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Baze podataka

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Neki primjeri uporabe računalnih baza podataka su (više je točnih odgovora):
A) telefonski imenik s pretplatnicima koji se nalazi na internetu
B) papirnati školski imenik
C) katalog klijenata banke
D) cijena na proizvodu u dućanu

2. Najvažniji objekti baze podataka su:
A) izvješća, upiti, excelov obrazac
B) tablice, upiti, izvješća, obrasci
C) obrasci, tablice, PowerPoint izvješća
D) izvješća, upitnici, obrasci i tablice

3. Osnovni objekt baze koji sadrži podatke naziva se #.
A) tablica, tablice

4. Upiti omogućavaju izdvajanje podataka, ali ne pomoću kriterija.
A) TRUE
B) FALSE

5. Objekt koji omogućava lakši unos podataka naziva se #.
A) obrazac, obrasci

6. Objekt koji omogućuje prikaz na zaslonu i ispis naziva se #.
A) pisač
B) izvješće
C) izvjestitelj
D) upit

7. Svaka tablica ima stupce i redove.
A) TRUE
B) FALSE

8. Stupac u bazi podataka zovemo #.
A) polje, poljem, field

9. Redak u bazi podataka nazivamo #.
A) slogom ili zapisom, zapisom ili slogom, slogom, zapisom, slog, zapis

10. Postoji jedno polje u bazi podataka u kojem su podaci jednoznačno određeni (tj. ne mogu se u tom polju nalaziti dva ista podatka). Npr. to polje može sadržavati OIB građana. To polje naziva se #.
A) ID, identifikator, id ili identifikator, primarni ključ, primary key, id

11. Program za baze podataka zove se: #.
A) MS Acces
B) MS Access
C) MS Acess
D) MS Axces

12. Dokument baze podataka ima nastavak, tj. proširenje naziva #.
A) .accdb
B) .acdb
C) .acces
D) .accbase

13. Ako u bazu podataka upisujemo nečije ime ili prezime, pod Vrstu podataka odabiremo #.
A) broj
B) datum
C) vrijeme
D) tekst

14. Upisni obrazac gotovo uvijek stvaramo na temelju tablice, osnovnog objekta baze.
A) TRUE
B) FALSE

15. U MS Office paketu postoji još jedan program koji može poslužiti za stvaranje baze podataka. Taj program zove se MS #.
A) Excel

16. Korištenjem Čarobnjaka za stvaranje upita, takvo stvaranje upita je #.
A) kompliciranije
B) jednostavnije
C) sporije
D) Answer_4_(optional)

17. Kod upisivanja imena ili prezimena u tablicu baze podataka, Veličina polja ne može se mijenjati.
A) TRUE
B) FALSE

18. U bazi podataka podaci se mogu sortirati i izdvajati.
A) TRUE
B) FALSE

19. Gotovo se svakodnevno koristimo nekom bazom podataka, a da toga nismo ni svjesni. Primjer su internetske tražilice poput #.
A) googlea, google-a, yahoo, yahoo-a, yahooa, bing-a, binga, altaviste, google
.