Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Baza de date

Author: Ungureanu Ana
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Pentru o baza de date ce memoriaza productiike cinematografice, relatia dintre entitatile ACTOR si FILM:
A) nu exista
B) este o relatie mai multi la mai multi (many to many)
C) este o relatie unul la unui (one to one)
D) este o relatie unul la mai multi (one to many)

2. Intr-o baza de date in care se memorizeaza productiile nominalizate si premiate la festivalui de film internationale, actorii fac parte din distributia acetor filme si premii. In aceasta baza de date ROL este o coloana de intersectie dintre tabela ACTORI si FILM.
A) TRUE
B) FALSE

3. Entitatea FILM are ca atribute: nume, data_lansarii, regizor_principal, durata. Care este combinatia de atribute cea mai potrivita pentru a forma un indentificator unic
A) nume%2bregizor_principal
B) nume%2bdata_lansarii
C) data_lansarii%2bdurata
D) nume%2bdurata

4. Entitatea CAINE este definita de atributete: id, nume, rasa, culoare. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate
A) atributul rasa este volatil
B) atributul id este indentificatorul unic
C) prin atributul culoare se incalca forma normala 1
D) atributul nume este optional
.