Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Numeració: Aparella.

Author: Puig Benet
Description: Com es llegeixen aquests nombres?
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 58.007
1. 58.070
2. 61.016
3. 645.020
4. 537
5. 357
6. 312.000
7. 375
8. 573
9. 16.061
10. 654.200
11. 1.204
12. 58.700
13. 37.025
14. 753
15. 735

Answers:
0. seixanta-un mil setze
1. setze mil seixanta-u
2. sis-cents quaranta-cinc mil vint
3. cinc-cents trenta-set
4. cinquanta-vuit mil setanta
5. sis-cents cinquanta-quatre mil dos-cents
6. cinquanta-vuit mil set
7. tres-cents setanta-cinc
8. set-cents cinquanta-tres
9. cinc-cents setanta-tres
10. cinquanta-vuit mil set-cents
11. trenta-set mil vint-i-cinc
12. mil dos-cents quatre
13. set-cents trenta-cinc
14. tres-cents cinquanta-set
15. tres-cents dotze mil
.