Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Numeració: Aparella.

Author: Puig Benet
Description: Com es llegeixen aquests nombres?
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 16.061
1. 58.070
2. 58.700
3. 735
4. 312.000
5. 654.200
6. 753
7. 1.204
8. 37.025
9. 61.016
10. 537
11. 645.020
12. 357
13. 58.007
14. 573
15. 375

Answers:
0. cinquanta-vuit mil set
1. set-cents trenta-cinc
2. trenta-set mil vint-i-cinc
3. seixanta-un mil setze
4. setze mil seixanta-u
5. tres-cents setanta-cinc
6. tres-cents cinquanta-set
7. set-cents cinquanta-tres
8. sis-cents quaranta-cinc mil vint
9. cinc-cents trenta-set
10. sis-cents cinquanta-quatre mil dos-cents
11. cinquanta-vuit mil set-cents
12. mil dos-cents quatre
13. cinquanta-vuit mil setanta
14. cinc-cents setanta-tres
15. tres-cents dotze mil
.