Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Numeració: Preguntes.

Author: Puig Benet
Description: Quina d%27aquestes quatre respostes és la correcta?
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. A quin número correspon la descomposició següent? 6 c.m %2b 9 u.m %2b 3 c %2b 2 d %2b 1 u
A) 321.609
B) 690.321
C) 123.906
D) 609.321

2. Quin lloc ocupa la xifra 7 en el nombre 37.465 i quin valor té?
A) desenes de miler i val per 70.000
B) unitats de miler i val per 70.000
C) unitats de miler i val per 7.000
D) desenes de miler i val per 7.000

3. Quina xifra té a les unitats de miler el nombre 20.179?
A) el dos
B) el zero
C) el set
D) el nou

4. Tres centenes és el mateix que...
A) 3
B) 30
C) 3.000
D) 300

5. Quina és la descomposició del nombre 976.305 ?
A) 900.000%2b7.000%2b600%2b30%2b5
B) 900.000%2b70.000%2b6.000%2b30%2b5
C) 900.000%2b70.000%2b6.000%2b300%2b5
D) 900.000%2b70.000%2b600%2b30%2b5

6. Quin nombre té aquesta descomposició ? 500.000%2b9.000%2b400%2b80%2b3
A) 594.083
B) 509.483
C) 59.483
D) 590.483

7. Quin és el nombre més gran que pots fer amb les xifres 1,2,3,4,5,6 ?
A) 654.231
B) 654.312
C) 654.321
D) 654.213

8. Quin lloc ocupa la xifra 4 en el nombre 241.698 ?
A) desenes de miler
B) unitats de miler
C) centenes de miler
D) desenes de milió

9. Quin valor té la xifra 5 en el número 25.047 ?
A) 500
B) 5.000
C) 50
D) 50.000

.