Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































Bahagi at Ayos ng Pangungusap

Author: Sy Mark Anthony
Description: Basahing mabuti ang panuto sa bawat aytem. Sagutin ang mga tanong ayon sa natutunang kaalaman sa paksa ng bahagi ng pangungusap, ayos ng pangungusap at uri ng pangungusap ayon sa gamit.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Narinig ng mga mamamayan ang malakas na pagputok ng bulkan.

2. Kami ay nagtakbuhan papalayo sa nagngangalit na bulkan at mailigtas ang aming mga sarili.

3. Sinunog ng mga tanod ang poster na nagkalat sa lansangan.

4. Para sa bilang 4-5, Tukuyin ang panaguri sa pangungusap. I-type ang sagot sa loob ng kahon.

5. Binigyan ng isang sakong bigas ang mga residente ng Baranggay Kamias.

6. Tumakbo papalayo ang mga nabiyayaan ng tulong mula sa pamahalaan.

7. Ako ay magiliw na tinanggap ng mga manggagawa sa pabrika.

8. I-type nang maayos ang mga sumusunod na pangungusap sa nakalaang kahon sa ibaba. Lagyan ito ng tamang bantas.

9. aray kinagat ako ng mapula at malaking hantik sa punong-mangga

10. paano tayo pupunta sa kabilang bahagi ng ilog kung nasira na ang tulay

11. Bumuo ng makabuluhang pangungusap na naglalaman ng 8-10 salita. Sundin ang mga tuntunin sa pagsulat ng tamang pangungusap at paggamit ng angkop na bantas.

12. Dahan-dahang nilalamon ng ilog ang mga kabahayan dahil sa pagtaas ng baha. (Isulat ang sagot sa papel at humingi ng tulong sa magulang o tutor.) 9. patanong--- ___________________________________________________ 10. pautos--- ____________________________________________________
.