Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mots encreuats

Author: Bel Bilal
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
Va establir el primer mètode científic (anàlisis i síntesis), Va explicar el funcionament de la palanca, Va desenvolupar la teoria heliocèntrica del Sistema Solar, E=mc2, Va inventar el telescopi, Va descobrir la penicilina, Va perfeccionar la làmpada incandescent, Va crear la dinamita, Va demostrar la teoria de la evolució, Se li reconeix la patent de la invenció de la ràdio, Va descobrir la constant que porta el seu nom que permetia l%27avaluació de l%27energia d%27un fotó, La seva filosofia es coneix com a cartesianisme, Vainventar el parallamps, Va realitzar experiments d%27hibridació cultivant pèsols, fent encreuaments per pol·linització artificial., Va crear les lleis sobre el moviment orbital dels planetes alrededor del Sol, Va descobrir els elements químics poloni i radi, Va pintar la Mona Lisa, Va demostrar la llei de la gravetat., Va inventar la pasteurització, Va crear la Llei dels Vasos Comunicants,

Crossword words:
MENDEL, DESCARTES, ARQUIMEDES, MAX, EINSTEIN, EDISON, NEWTON, ARISTOTELES, PASTEUR, LEONARDO, TESLA, PASCAL, MARIE, DARWIN, COPERNICO, FLEMING, GALILEI, FRANKLIN, ALFRED,
.