Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Autorioigused

Author: Halliste Ülle
Description: Loe läbi küsimus või väide ja leia sellele sobiv/sobivad vastused - neid võib olla üks või mitu. Mõtle rahulikult ja võta aega, sest tagasi ei ole võimalik minna. Tulemuseks saad õigete vastuste protsendi. Head lahendamist!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Kellele võib autoriõigus kuuluda?
A) tööandjale
B) autorile
C) riigile
D) autori pärijale

2. Mis moodustavad autoriõiguse?
A) isiklikud õigused
B) õigus autori nimele
C) õigus autorsusele
D) varalised õigused

3. Mida võib isiklikuks kasutamiseks teha?
A) teha koopia juturaamatust
B) teha koopia CD plaadist
C) teha koopia õpikust
D) tõlkida isiklikuks kasutamiseks

4. Mis on motiveeritud maht?
A) kogu teos
B) pool raamatust
C) mitte rohkem kui 20%25 teosest
D) lõik loodud teosest

5. Mida peab oma töös tegema, kui kasutad teise autori loodud materjale?
A) viitama autori nimele
B) nimetama teose pealkirja
C) avaldama teose allika
D) ei tohi teiste materjale kasutada

6. Milliseid õigusi saab autor oma teosele määrata?
A) kuidas kopeerida
B) kuidas levitada
C) kuidas esitleda
D) kuidas jagada

7. Millised neist on CC litsentsid?
A) viitamine autorile
B) koopiate tegemine
C) äriline eesmärk
D) teistega jagamine

8. Kui kaua kehtib autoriõigus?
A) igavesti
B) kuni autor elab
C) 70 aastat autori surmast
D) 50 aastat

.