Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

L%27atmosfera terrestre

Author: pebico pebico
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Termosfera
1. Brisa terrestre
2. Ozó
3. Estratosfera
4. Mesosfera
5. Exosfera
6. Oxigen
7. Diòxid de Carboni
8. Nitrogen
9. Òxids de nitrogen
10. Ionosfera
11. Borrasques
12. Brisa marina
13. Troposfera
14. Aire
15. Anticiclons

Answers:
0. La temperatura arriba fins a 1000ºC
1. Conté la capa d%27ozó
2. Capa on té lloc els fenòmens meteorològics
3. Capa més externa del planeta
4. Aire fred provinent de la terra
5. Originats principalment pels motors dièsel
6. Protegeix als éssers vius de les radiacions UV
7. Situació de temps estable
8. Responsable del reflex de les ones de ràdio
9. Barreja de gasos
10. Gas relacionat amb l%27efecte hivernacle
11. Aire fred provinent del mar
12. Depressions
13. Permet la respiració d%27animals i plantes
14. Gas que a temperatura ambient no reaccions
15. S%27hi produeixen els estels fugaços
.