Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

L%27atmosfera terrestre

Author: pebico pebico
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Brisa terrestre
1. Troposfera
2. Borrasques
3. Brisa marina
4. Ionosfera
5. Oxigen
6. Mesosfera
7. Termosfera
8. Exosfera
9. Nitrogen
10. Estratosfera
11. Ozó
12. Anticiclons
13. Aire
14. Òxids de nitrogen
15. Diòxid de Carboni

Answers:
0. Conté la capa d%27ozó
1. Protegeix als éssers vius de les radiacions UV
2. Responsable del reflex de les ones de ràdio
3. Depressions
4. La temperatura arriba fins a 1000ºC
5. Gas relacionat amb l%27efecte hivernacle
6. Originats principalment pels motors dièsel
7. Aire fred provinent de la terra
8. S%27hi produeixen els estels fugaços
9. Capa on té lloc els fenòmens meteorològics
10. Gas que a temperatura ambient no reaccions
11. Aire fred provinent del mar
12. Capa més externa del planeta
13. Barreja de gasos
14. Situació de temps estable
15. Permet la respiració d%27animals i plantes
.