Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

L%27atmosfera terrestre

Author: pebico pebico
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Diòxid de Carboni
1. Ozó
2. Ionosfera
3. Mesosfera
4. Nitrogen
5. Anticiclons
6. Borrasques
7. Termosfera
8. Estratosfera
9. Brisa marina
10. Oxigen
11. Òxids de nitrogen
12. Exosfera
13. Brisa terrestre
14. Troposfera
15. Aire

Answers:
0. Aire fred provinent de la terra
1. S%27hi produeixen els estels fugaços
2. Gas relacionat amb l%27efecte hivernacle
3. Capa més externa del planeta
4. La temperatura arriba fins a 1000ºC
5. Barreja de gasos
6. Originats principalment pels motors dièsel
7. Permet la respiració d%27animals i plantes
8. Responsable del reflex de les ones de ràdio
9. Situació de temps estable
10. Gas que a temperatura ambient no reaccions
11. Aire fred provinent del mar
12. Conté la capa d%27ozó
13. Capa on té lloc els fenòmens meteorològics
14. Depressions
15. Protegeix als éssers vius de les radiacions UV
.