Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


L%27atmosfera terrestre

Author: pebico pebico
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Borrasques
1. Diòxid de Carboni
2. Mesosfera
3. Brisa terrestre
4. Aire
5. Nitrogen
6. Anticiclons
7. Estratosfera
8. Ozó
9. Troposfera
10. Brisa marina
11. Termosfera
12. Òxids de nitrogen
13. Oxigen
14. Ionosfera
15. Exosfera

Answers:
0. Capa més externa del planeta
1. Aire fred provinent de la terra
2. S%27hi produeixen els estels fugaços
3. Permet la respiració d%27animals i plantes
4. Depressions
5. Capa on té lloc els fenòmens meteorològics
6. Gas que a temperatura ambient no reaccions
7. Barreja de gasos
8. Conté la capa d%27ozó
9. Situació de temps estable
10. Protegeix als éssers vius de les radiacions UV
11. Responsable del reflex de les ones de ràdio
12. Gas relacionat amb l%27efecte hivernacle
13. La temperatura arriba fins a 1000ºC
14. Aire fred provinent del mar
15. Originats principalment pels motors dièsel