Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

L%27atmosfera terrestre

Author: pebico pebico
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Oxigen
1. Diòxid de Carboni
2. Brisa terrestre
3. Ionosfera
4. Anticiclons
5. Aire
6. Exosfera
7. Òxids de nitrogen
8. Troposfera
9. Borrasques
10. Mesosfera
11. Termosfera
12. Brisa marina
13. Estratosfera
14. Nitrogen
15. Ozó

Answers:
0. Originats principalment pels motors dièsel
1. Barreja de gasos
2. Aire fred provinent del mar
3. La temperatura arriba fins a 1000ºC
4. S%27hi produeixen els estels fugaços
5. Permet la respiració d%27animals i plantes
6. Aire fred provinent de la terra
7. Gas relacionat amb l%27efecte hivernacle
8. Responsable del reflex de les ones de ràdio
9. Situació de temps estable
10. Capa on té lloc els fenòmens meteorològics
11. Conté la capa d%27ozó
12. Protegeix als éssers vius de les radiacions UV
13. Gas que a temperatura ambient no reaccions
14. Depressions
15. Capa més externa del planeta
.