Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

L%27atmosfera terrestre

Author: pebico pebico
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Òxids de nitrogen
1. Borrasques
2. Ozó
3. Aire
4. Termosfera
5. Diòxid de Carboni
6. Mesosfera
7. Anticiclons
8. Troposfera
9. Brisa marina
10. Exosfera
11. Ionosfera
12. Oxigen
13. Nitrogen
14. Brisa terrestre
15. Estratosfera

Answers:
0. La temperatura arriba fins a 1000ºC
1. Gas que a temperatura ambient no reaccions
2. Originats principalment pels motors dièsel
3. Depressions
4. Aire fred provinent de la terra
5. Aire fred provinent del mar
6. Gas relacionat amb l%27efecte hivernacle
7. Responsable del reflex de les ones de ràdio
8. S%27hi produeixen els estels fugaços
9. Permet la respiració d%27animals i plantes
10. Protegeix als éssers vius de les radiacions UV
11. Capa on té lloc els fenòmens meteorològics
12. Capa més externa del planeta
13. Situació de temps estable
14. Conté la capa d%27ozó
15. Barreja de gasos
.