Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


L%27atmosfera terrestre

Author: pebico pebico
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Nitrogen
1. Diòxid de Carboni
2. Ozó
3. Borrasques
4. Troposfera
5. Exosfera
6. Termosfera
7. Ionosfera
8. Brisa terrestre
9. Òxids de nitrogen
10. Anticiclons
11. Brisa marina
12. Estratosfera
13. Mesosfera
14. Oxigen
15. Aire

Answers:
0. Permet la respiració d%27animals i plantes
1. Gas relacionat amb l%27efecte hivernacle
2. Gas que a temperatura ambient no reaccions
3. Barreja de gasos
4. Aire fred provinent de la terra
5. Capa on té lloc els fenòmens meteorològics
6. Originats principalment pels motors dièsel
7. Depressions
8. Situació de temps estable
9. Conté la capa d%27ozó
10. S%27hi produeixen els estels fugaços
11. Protegeix als éssers vius de les radiacions UV
12. La temperatura arriba fins a 1000ºC
13. Aire fred provinent del mar
14. Responsable del reflex de les ones de ràdio
15. Capa més externa del planeta