Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


ASTRONOMIA2 ____________________ - ___ / 20p

Author: Fanti Rafał
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. W Układzie Słonecznym jest
A) 7 planet
B) 8 planet
C) 9 planet
D) 10 planet

2. Między Ziemią a Słońcem znajduje się (znajdują się)
A) jedna planeta
B) dwie planety
C) trzy planety
D) osiem planet

3. Ziemia znajduje się pomiędzy
A) Merkurym a Wenus
B) Wenus a Marsem
C) Marsem a Jowiszem
D) Jowiszem a Plutonem

4. Planeta położoną najdalej od Słońca jest
A) Merkury
B) Neptun
C) Pluton
D) Jowisz

5. Planeta położona najbliżej Słońca
A) Merkury
B) Jowisz
C) Pluton
D) Ziemia

6. Która spośród wymienionych planet jest gazowym oplbrzymem?
A) Merkury
B) Jowisz
C) Naptun
D) Mars

7. Która spośród wymienionych planet jest planetą ziemską?
A) Jowisz
B) Neptun
C) Uran
D) Mars

8. Która spośród wymienionych planet jest planeta lodową?
A) Neptun
B) Jowisz
C) Pluton
D) Mars

9. Spłaszczenie Ziemi na biegunach wynosi
A) 21 m
B) 21 km
C) 210 km
D) 2100 km

10. Długość średniego promienia Ziemi wynosi
A) 6371 km
B) 1736 km
C) 3761 km
D) 7163 km

11. Długość południka w przybliżeniu wynosi
A) 10 000 km
B) 20 000 km
C) 30 000 km
D) 40 000 km

12. Długość równika Ziemi w przybliżeniu wynosi
A) 10 000 km
B) 20 000 km
C) 30 000 km
D) 40 000 km

13. Która spośród wymienionych cech NIE JEST cecha południków?
A) są łukami
B) są równej długości
C) wskazują szerokośc geograficzną
D) jest ich nieskończenie wiele

14. Która spośród wymienionych niżej cech NIE JEST cechą równoleźników?
A) Są okręgami
B) Są równej długości
C) Wskazują szerokośc geograficzną
D) Jest ich nieskończenie wiele

15. Ruch ziemi wokół własnej osi nazywamy ruchem
A) wirowym
B) obiegowym
C) spiralnym
D) robaczkowym

16. Ruch Ziemi wokól Słońca nazywamy ruchem
A) obiegowym
B) wirowym
C) obrotowym
D) spiralnym

17. 21 marca przypada
A) równonoc wiosenna
B) przesilenie letnie
C) równonoc jesienna
D) przesilenie zimowe

18. Przesilenie letnie przypada
A) 21 marca
B) 22 czerwca
C) 23 września
D) 22 grudnia

19. Równonoc jesienna przypada
A) 21 marca
B) 22 czerwca
C) 23 września
D) 22 grudnia

20. 22 grudnia przypada
A) równonoc wiosenna
B) przesilenie zimowe
C) equilibrium zimowe
D) równonoc zimowa

21. Na półkuli północnej najdłuższa noc w roku wypada podczas
A) przesilenia wiosennego
B) równonocy jesiennej
C) przesilenia letniego
D) przesilenia zimowego

22. Na półkuli północnej najdłuższy dzień w roku przypada podczas
A) przesilenia letniego
B) przesilenia zimowego
C) równonocy jesiennej
D) equilibrium wiosennego

23. Każda ze stref czasowych ma szerokość
A) 1 stopnia długości geograficznej
B) 15 stopni długości geograficznej
C) 5 stopni długości geograficznej
D) 10 stopni długości geograficznej

24. Które ze zjawisk wymienionych poniżej NIE JEST konsekwencją ruchu wirowego Ziemi
A) rachuba czasu
B) zmiana pór roku
C) dobowy rytm zjawisk w przyrodzie
D) pozorna wędrówka Słońca po nieboskłonie

25. Które z niżej wymienionych zjawisk jest konsekwencją ruchu obiegowego Ziemi
A) spłaszczenie Ziemi na biegunach
B) dobowy rytm zjawisk w przyrodzie
C) zmiany pór roku
D) pływy morskie

26. Która z planet Układu Słonecznego jest największa?
A) Jowisz
B) Saturn
C) Uran
D) Wenus