Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvutialased terminid

Author: Avi Kalev
Description: Õige on vaid üks vastus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Arvutiviirused
A) levivad ainult mälupulga ja e-maili kaudu
B) ei levi DVD kaudu
C) on suurelt jaolt välditavad, kasutades anti-viirus programme ja tulemüüri
D) võivad kahjustada arvuti toiteploki

2. Milline järgnevatest on sisendseade?
A) valguspliiats
B) monitor
C) printer
D) Answer_4_(optional)

3. Kopeerimiseks või teisaldamiseks tuleb eelnevalt objekt(id) märkida

4. Kasutajal õnnestub paremini kui arvutil teha #loomingulisi
A) korduvaid tegevusi
B) täpsust nõudvaid tegevusi
C) loomingulisi
D) Answer_4_(optional)

5. Failide otsimist arvutist saab teostada ka klahvikombinatsiooniga Windows %2b F
A) TRUE
B) FALSE
.