Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvud ja nende omadused.

Author: Karlson Kairi
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Arvu ristsumma.
1. Kümnega jaguv arv.
2. Üheksaga jaguv arv.
3. Arvude ühiskordne.
4. Arvu jagajad
5. Naturaalarvud
6. Arvu kordsed
7. Viiega jaguv arv.
8. Kahega jaguv arv.
9. Algarv
10. Järkarvud
11. Arvude ühistegur.
12. Arvu tegurid.
13. Suurim ühistegur
14. Kolmega jaguv arv.
15. Vähim ühiskordne

Answers:
0. Arvu numbrite summa.
1. Arvud, millega antud arv jagub.
2. Arvud 0, 1, 2, 3, ..., mis on tekkinud loendamise teel.
3. Arvu ristsumma jagub kolmega.
4. Kõik arvud, millega antud arv jagub.
5. Arv, millega jagub iga antud arv.
6. Arv, mis jagub iga antud arvuga.
7. Arv lõppeb nulliga.
8. Arv lõppeb nulliga või viiega.
9. Arvud 7, 20, 500, 7000 jne.
10. Suurim arv, millega jagub iga antud arv.
11. Kõik arvud, mis jaguvad antud arvuga.
12. Arvu ristsumma jagub üheksaga.
13. Naturaalarv, mis jagub ainult ühega ja iseendaga.
14. Arv lõppeb paarisnumbriga.
15. Vähim nullist erinev arv, mis jagub iga antud arvuga.
.