Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvud ja nende omadused.

Author: Karlson Kairi
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Arvu jagajad
1. Järkarvud
2. Arvu kordsed
3. Arvu tegurid.
4. Arvude ühiskordne.
5. Algarv
6. Suurim ühistegur
7. Vähim ühiskordne
8. Kahega jaguv arv.
9. Üheksaga jaguv arv.
10. Kümnega jaguv arv.
11. Arvude ühistegur.
12. Arvu ristsumma.
13. Kolmega jaguv arv.
14. Viiega jaguv arv.
15. Naturaalarvud

Answers:
0. Arvud 0, 1, 2, 3, ..., mis on tekkinud loendamise teel.
1. Arvu numbrite summa.
2. Arv lõppeb paarisnumbriga.
3. Arv lõppeb nulliga.
4. Arv, mis jagub iga antud arvuga.
5. Arvu ristsumma jagub üheksaga.
6. Kõik arvud, mis jaguvad antud arvuga.
7. Arvud, millega antud arv jagub.
8. Naturaalarv, mis jagub ainult ühega ja iseendaga.
9. Suurim arv, millega jagub iga antud arv.
10. Arv lõppeb nulliga või viiega.
11. Arv, millega jagub iga antud arv.
12. Kõik arvud, millega antud arv jagub.
13. Arvud 7, 20, 500, 7000 jne.
14. Vähim nullist erinev arv, mis jagub iga antud arvuga.
15. Arvu ristsumma jagub kolmega.
.