Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvud ja nende omadused.

Author: Karlson Kairi
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Algarv
1. Vähim ühiskordne
2. Arvude ühistegur.
3. Arvu ristsumma.
4. Suurim ühistegur
5. Arvu jagajad
6. Kümnega jaguv arv.
7. Kahega jaguv arv.
8. Naturaalarvud
9. Kolmega jaguv arv.
10. Arvu tegurid.
11. Arvude ühiskordne.
12. Arvu kordsed
13. Järkarvud
14. Viiega jaguv arv.
15. Üheksaga jaguv arv.

Answers:
0. Kõik arvud, millega antud arv jagub.
1. Arvud, millega antud arv jagub.
2. Naturaalarv, mis jagub ainult ühega ja iseendaga.
3. Arvu ristsumma jagub kolmega.
4. Arv lõppeb nulliga või viiega.
5. Arvud 7, 20, 500, 7000 jne.
6. Vähim nullist erinev arv, mis jagub iga antud arvuga.
7. Kõik arvud, mis jaguvad antud arvuga.
8. Suurim arv, millega jagub iga antud arv.
9. Arvu numbrite summa.
10. Arvu ristsumma jagub üheksaga.
11. Arv lõppeb paarisnumbriga.
12. Arv lõppeb nulliga.
13. Arv, mis jagub iga antud arvuga.
14. Arvud 0, 1, 2, 3, ..., mis on tekkinud loendamise teel.
15. Arv, millega jagub iga antud arv.
.