Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvud ja nende omadused.

Author: Karlson Kairi
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Järkarvud
1. Kolmega jaguv arv.
2. Viiega jaguv arv.
3. Arvude ühiskordne.
4. Vähim ühiskordne
5. Arvu kordsed
6. Üheksaga jaguv arv.
7. Kümnega jaguv arv.
8. Naturaalarvud
9. Algarv
10. Kahega jaguv arv.
11. Arvude ühistegur.
12. Arvu tegurid.
13. Suurim ühistegur
14. Arvu jagajad
15. Arvu ristsumma.

Answers:
0. Arv, millega jagub iga antud arv.
1. Vähim nullist erinev arv, mis jagub iga antud arvuga.
2. Naturaalarv, mis jagub ainult ühega ja iseendaga.
3. Kõik arvud, mis jaguvad antud arvuga.
4. Arvud, millega antud arv jagub.
5. Kõik arvud, millega antud arv jagub.
6. Arv lõppeb paarisnumbriga.
7. Suurim arv, millega jagub iga antud arv.
8. Arvud 0, 1, 2, 3, ..., mis on tekkinud loendamise teel.
9. Arvud 7, 20, 500, 7000 jne.
10. Arvu ristsumma jagub kolmega.
11. Arvu numbrite summa.
12. Arvu ristsumma jagub üheksaga.
13. Arv lõppeb nulliga.
14. Arv lõppeb nulliga või viiega.
15. Arv, mis jagub iga antud arvuga.
.