Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvud ja nende omadused.

Author: Karlson Kairi
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Algarv
1. Kümnega jaguv arv.
2. Kolmega jaguv arv.
3. Arvude ühistegur.
4. Arvu jagajad
5. Vähim ühiskordne
6. Suurim ühistegur
7. Arvu ristsumma.
8. Arvude ühiskordne.
9. Üheksaga jaguv arv.
10. Naturaalarvud
11. Arvu tegurid.
12. Arvu kordsed
13. Järkarvud
14. Kahega jaguv arv.
15. Viiega jaguv arv.

Answers:
0. Suurim arv, millega jagub iga antud arv.
1. Arvud, millega antud arv jagub.
2. Vähim nullist erinev arv, mis jagub iga antud arvuga.
3. Arvud 0, 1, 2, 3, ..., mis on tekkinud loendamise teel.
4. Arvud 7, 20, 500, 7000 jne.
5. Arv, millega jagub iga antud arv.
6. Arv lõppeb nulliga.
7. Arv, mis jagub iga antud arvuga.
8. Arvu ristsumma jagub üheksaga.
9. Arv lõppeb nulliga või viiega.
10. Kõik arvud, millega antud arv jagub.
11. Arvu numbrite summa.
12. Kõik arvud, mis jaguvad antud arvuga.
13. Arv lõppeb paarisnumbriga.
14. Arvu ristsumma jagub kolmega.
15. Naturaalarv, mis jagub ainult ühega ja iseendaga.
.