Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvud ja nende omadused.

Author: Karlson Kairi
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Kolmega jaguv arv.
1. Arvu tegurid.
2. Kahega jaguv arv.
3. Arvu ristsumma.
4. Viiega jaguv arv.
5. Kümnega jaguv arv.
6. Arvude ühistegur.
7. Arvude ühiskordne.
8. Arvu jagajad
9. Üheksaga jaguv arv.
10. Vähim ühiskordne
11. Algarv
12. Naturaalarvud
13. Suurim ühistegur
14. Järkarvud
15. Arvu kordsed

Answers:
0. Naturaalarv, mis jagub ainult ühega ja iseendaga.
1. Arv, mis jagub iga antud arvuga.
2. Arvud 7, 20, 500, 7000 jne.
3. Arvu ristsumma jagub üheksaga.
4. Arv lõppeb nulliga.
5. Suurim arv, millega jagub iga antud arv.
6. Arvud 0, 1, 2, 3, ..., mis on tekkinud loendamise teel.
7. Vähim nullist erinev arv, mis jagub iga antud arvuga.
8. Arv, millega jagub iga antud arv.
9. Arvu numbrite summa.
10. Arv lõppeb nulliga või viiega.
11. Arvud, millega antud arv jagub.
12. Kõik arvud, millega antud arv jagub.
13. Arv lõppeb paarisnumbriga.
14. Kõik arvud, mis jaguvad antud arvuga.
15. Arvu ristsumma jagub kolmega.
.