Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvud ja nende omadused.

Author: Karlson Kairi
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Viiega jaguv arv.
1. Üheksaga jaguv arv.
2. Arvu jagajad
3. Kümnega jaguv arv.
4. Arvu ristsumma.
5. Algarv
6. Vähim ühiskordne
7. Suurim ühistegur
8. Kahega jaguv arv.
9. Naturaalarvud
10. Arvu kordsed
11. Arvude ühistegur.
12. Järkarvud
13. Arvude ühiskordne.
14. Arvu tegurid.
15. Kolmega jaguv arv.

Answers:
0. Kõik arvud, mis jaguvad antud arvuga.
1. Arv, mis jagub iga antud arvuga.
2. Kõik arvud, millega antud arv jagub.
3. Arv lõppeb nulliga.
4. Arvud 0, 1, 2, 3, ..., mis on tekkinud loendamise teel.
5. Arvu ristsumma jagub üheksaga.
6. Arv, millega jagub iga antud arv.
7. Arv lõppeb nulliga või viiega.
8. Naturaalarv, mis jagub ainult ühega ja iseendaga.
9. Arvud, millega antud arv jagub.
10. Arvu numbrite summa.
11. Suurim arv, millega jagub iga antud arv.
12. Arvu ristsumma jagub kolmega.
13. Vähim nullist erinev arv, mis jagub iga antud arvuga.
14. Arv lõppeb paarisnumbriga.
15. Arvud 7, 20, 500, 7000 jne.
.