Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvud ja nende omadused.

Author: Karlson Kairi
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Kolmega jaguv arv.
1. Suurim ühistegur
2. Arvu ristsumma.
3. Viiega jaguv arv.
4. Naturaalarvud
5. Arvu jagajad
6. Algarv
7. Üheksaga jaguv arv.
8. Kümnega jaguv arv.
9. Arvu kordsed
10. Arvude ühistegur.
11. Järkarvud
12. Kahega jaguv arv.
13. Vähim ühiskordne
14. Arvu tegurid.
15. Arvude ühiskordne.

Answers:
0. Arv, millega jagub iga antud arv.
1. Arvu numbrite summa.
2. Arvu ristsumma jagub kolmega.
3. Arvud 7, 20, 500, 7000 jne.
4. Arv lõppeb nulliga.
5. Arvud 0, 1, 2, 3, ..., mis on tekkinud loendamise teel.
6. Arv lõppeb paarisnumbriga.
7. Suurim arv, millega jagub iga antud arv.
8. Arvud, millega antud arv jagub.
9. Naturaalarv, mis jagub ainult ühega ja iseendaga.
10. Arv lõppeb nulliga või viiega.
11. Arvu ristsumma jagub üheksaga.
12. Arv, mis jagub iga antud arvuga.
13. Kõik arvud, millega antud arv jagub.
14. Kõik arvud, mis jaguvad antud arvuga.
15. Vähim nullist erinev arv, mis jagub iga antud arvuga.
.