Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvud ja nende omadused.

Author: Karlson Kairi
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Naturaalarvud
1. Arvu tegurid.
2. Arvu jagajad
3. Kümnega jaguv arv.
4. Arvude ühistegur.
5. Järkarvud
6. Suurim ühistegur
7. Arvude ühiskordne.
8. Viiega jaguv arv.
9. Kahega jaguv arv.
10. Arvu kordsed
11. Vähim ühiskordne
12. Kolmega jaguv arv.
13. Algarv
14. Arvu ristsumma.
15. Üheksaga jaguv arv.

Answers:
0. Arvu numbrite summa.
1. Arvu ristsumma jagub üheksaga.
2. Arvud 7, 20, 500, 7000 jne.
3. Naturaalarv, mis jagub ainult ühega ja iseendaga.
4. Arvu ristsumma jagub kolmega.
5. Suurim arv, millega jagub iga antud arv.
6. Arvud, millega antud arv jagub.
7. Vähim nullist erinev arv, mis jagub iga antud arvuga.
8. Arvud 0, 1, 2, 3, ..., mis on tekkinud loendamise teel.
9. Kõik arvud, millega antud arv jagub.
10. Arv, millega jagub iga antud arv.
11. Arv lõppeb paarisnumbriga.
12. Arv lõppeb nulliga või viiega.
13. Arv lõppeb nulliga.
14. Kõik arvud, mis jaguvad antud arvuga.
15. Arv, mis jagub iga antud arvuga.
.