Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi meie ümber- MÕISTED

Author: Reineberg Kristi
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
aine üleminek gaasilisest olekust vedelasse, veest peenete tahkete osakeste eemaldamine, vedeliku võime tõusta kitsas nõus raskusjõudu trotsides ülespoole, nähtus, mille puhul vedeliku pinnakiht käitub kui kile, kõik maakeral esinevad veed, eelkõige maailmamere vesi, maa sees olev vesi, aine omadus, mis näitab, kui kergesti aine laiali valgub, vesi, mida inimesed on juba kasutanud, aine väikseim osake, vedeliku võime tõusta kitsas nõus raskusjõudu trotsides ülespoole, veeauru muutumine veeks, aine omadus, mis näitab, kui kergesti aine aurustub, vedelik, mis koosneb lahustist ja lahustunud ainest, vee muutumine veeauruks, vee ringkäik looduses, veest mittelahustuvate tahkete ainete eemaldamine,

Crossword words:
VEERINGE, VOOLAVUS, AURUSTUMINE, HÜDROSFÄÄR, VEELDUMINE, FILTREERIMINE, PINDPINEVUS, REOVESI, SETITAMINE, LAHUS, PÕHJAVESI, KONDENSEERUMINE, LENDUVUS, KAPILLAARSUS, KAPILLAARSUS,
.