Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Adrese na internetu

Author: Papic Andy
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. 2. Znak @ na tipkovnici se dobiva kombinacijom tipki
A) Alt%2bV
B) AltGr%2bV
C) Shift%2bV
D) Ctrl%2bV

2. 3. IP adrese su izvorno zapisane u
A) obliku slova
B) decimalnom obliku
C) heksadekadskom obliku
D) binarnom obliku

3. 4. Koja od navedenih nije domena
A) .live
B) .com
C) .si
D) .edu

4. 5. DNS poslužitelj pretvara
A) e-mail u brojčaneIP adrese
B) IP u URL adrese
C) simboličke u brojčane IP adrese
D) domene u e-mail adrese

5. 6. Adrese sadržaja (resursa) koji se nalazi na internetu zovu se:
A) mrežne adrese.
B) simboličke adrese.
C) IP adrese.
D) URL adrese.

6. 7.Kojim protokolom možemo pristupiti sadržaju na internetu
A) HTTP protokol
B) SMTP protokol
C) IP protokol
D) POP3 protokol

7. 8. e-mail adrese služe
A) razmijeni elektroničke pošte.
B) za pretraživanje interneta.
C) za chatanje.
D) lakšoj organizaciji interneta.