Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


A3prehistoria

Author: Rovira Barbara
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
última etapa del neolític., primera etapa del neolític., primera part de la prehistòria., gran construcció megalítica., art de modelar el fang., sense un lloc fix per viure., mineral útil per fer foc., metall noble., fet d%27intercanviar i comprar objectes., mineral útil per tallar., via de comunicació., art de trenar fibres., segona part de la preistòria., sinònim de roba., construcció destinada a enterrar grups de difunds., barrega de fang i palla, útil per fer cabanyes., base dels poblats., construcció megalítica bàsica., lloc on hi ha runes., metall quotidià.,

Crossword words:
EDAT DE PEDRA, CRÒMLECH, PIRITA, CISTELLERIA, RIUS, TOVA, TEIXIT, COMERÇ, NEOLÍTIC, BRONZE, JACIMENT, PALEOLÍTIC, DÒLMEN, FERRO, NÓMEDES, EDAT DELS METALLS, CERÀMICA, MENHIR, SEDENTARIS,