Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

A3prehistoria

Author: Rovira Barbara
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
última etapa del neolític., primera etapa del neolític., primera part de la prehistòria., gran construcció megalítica., art de modelar el fang., sense un lloc fix per viure., mineral útil per fer foc., metall noble., fet d%27intercanviar i comprar objectes., mineral útil per tallar., via de comunicació., art de trenar fibres., segona part de la preistòria., sinònim de roba., construcció destinada a enterrar grups de difunds., barrega de fang i palla, útil per fer cabanyes., base dels poblats., construcció megalítica bàsica., lloc on hi ha runes., metall quotidià.,

Crossword words:
EDAT DELS METALLS, JACIMENT, PALEOLÍTIC, RIUS, BRONZE, TEIXIT, COMERÇ, CRÒMLECH, EDAT DE PEDRA, NEOLÍTIC, FERRO, CISTELLERIA, NÓMEDES, MENHIR, SÍLEX, CERÀMICA, SEDENTARIS, PIRITA, DÒLMEN,
.