Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Õhu koostises olevad oksiidid

Author: Nööri Hele
Description:
Keywords: õhk, oksiid, muu, -, -, , online teaching

Content:
Definitions:
0. vulkaanituhk
1. tahm
2. veeaur
3. süsinikoksiid
4. hapnik
5. sademed
6. süsihappegaas
7. lämmastik
8. vikerkaar
9. udu
10. virmalised
11. lämmastikosiidid
12. vääveldioksiid
13. Süsinikdioksiid
14. pilved
15. osoon

Answers:
0. vingugaas
1. põhjustab kasvuhooneefekti
2. võib segada lennuliiklust
3. kaitseb meid ultraviolettkiirguse eest
4. õhu peamine koostiselement
5. vajalik põlemiseks ja hingamiseks
6. süsihappegaas
7. tekib siis, kui maapind on soe ja õhk juba külm
8. põhilised valgustajad polaaröös
9. tekib autokütuse põlemisel, põhjustab happevihmu
10. kui pilvepiisakesd muutuvad liiga raskeks, siis tekivad
11. tekib kui päike ja vihm on korraga
12. tekkinud kondenseerunud veeaurust
13. tahke kütuse põlemissaadus
14. põhiline kasvuhoonegaas, tekib ka väljahingamisel
15. tekivad kütuse põlemisel, põhjustavad happevihmu
.