Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Õhu koostises olevad oksiidid

Author: Nööri Hele
Description:
Keywords: õhk, oksiid, muu, -, -, , online teaching

Content:
Definitions:
0. lämmastik
1. veeaur
2. virmalised
3. süsinikoksiid
4. vulkaanituhk
5. tahm
6. lämmastikosiidid
7. pilved
8. vikerkaar
9. Süsinikdioksiid
10. vääveldioksiid
11. udu
12. osoon
13. sademed
14. süsihappegaas
15. hapnik

Answers:
0. põhjustab kasvuhooneefekti
1. kui pilvepiisakesd muutuvad liiga raskeks, siis tekivad
2. tekivad kütuse põlemisel, põhjustavad happevihmu
3. tekib kui päike ja vihm on korraga
4. põhiline kasvuhoonegaas, tekib ka väljahingamisel
5. vajalik põlemiseks ja hingamiseks
6. tahke kütuse põlemissaadus
7. tekkinud kondenseerunud veeaurust
8. vingugaas
9. võib segada lennuliiklust
10. tekib autokütuse põlemisel, põhjustab happevihmu
11. süsihappegaas
12. kaitseb meid ultraviolettkiirguse eest
13. põhilised valgustajad polaaröös
14. tekib siis, kui maapind on soe ja õhk juba külm
15. õhu peamine koostiselement
.