Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõistete kordamine

Author: Arismaa Harlet
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. 5%2b(-2)=
A) 3
B) -3
C) -7
D) 7

2. -6-4=
A) -2
B) 2
C) 10
D) -10

3. -22-4*3
A) -78
B) -34
C) -54
D) -10

4. Arvudest -0,01; -0,001; -0,010; -0,0011 on kõige väiksem
A) -0,01
B) -0,001
C) -0,010
D) -0,0011

5. (-4)³=
A) 12
B) -12
C) 64
D) -64

6. -5²=
A) -10
B) 10
C) 25
D) -25

7. Lineaarfunktsiooni kirjeldab valem
A) y=ax
B) y=ax%2bb
C) y=a:x
D) y=a:x%2bb

8. Pöördvõrdelise sõltuvuse graafik on
A) sirge
B) hüperbool
C) parabool
D) kukerbool

9. Tundmatut sisaldav võrdus on
A) võrrand
B) avaldis
C) hulkliige
D) graafik

10. Teisendus,mida võrrandi pooltega EI TOHI teha
A) liita 6
B) jagada -2-ga
C) lahutada -17
D) korrutada 0-ga

11. Kui -2x%2b4=-6, siis x=
A) 5
B) 1
C) -5
D) mõni muu arv

12. Tõenäosus, et täringu viskamisel saadakse 4 silma, on
A) 1
B) 1/6
C) 4/6
D) 4

13. Tunnuse kõige sagedamini esinev väärtus on
A) aritmeetiline keskmine
B) mood
C) mediaan
D) sagedus

14. Kui x=-8, siis -3x=
A) -11
B) 11
C) -24
D) 24

15. Kui a=-5, siis -a²=
A) 25
B) 10
C) -25
D) -10

16. Kui kauba hind oli 40 € ja seda alandati 10%25, siis uus hind on
A) 50€
B) 44€
C) 36€
D) 30€

17. Kui kauba hind on 60€ ja see tõuseb 72€-ni, siis hind tõuseb
A) 12%25
B) 20%25
C) 60%25
D) 72%25

18. Viisnurga sisenurkade summa on
A) 180°
B) 360°
C) 90°
D) 540°

19. Kui rombi külg on 8 cm, siis selle rombi
A) kõrgus on 5 cm
B) ümbermõõt on 16 cm
C) pindala ei saa arvutada
D) nurgad on 40° ja 140°

20. Kui auto liigub ühtlase kiirusega, siis
A) kiirus on suur
B) kiirus on väike
C) ta jõuab kindlasti kohale
D) kiirus ei muutu

21. Klassis on 10 poissi ja 15 tüdrukut. Klassi õpilastest on tüdrukud
A) 25%25
B) 60%25
C) 15%25
D) 90%25

22. Kui 12%25 klassi õpilastest puudub, siis tunnis on
A) 88%25 õpilastest
B) 78%25 õpilastest
C) 14 õpilast
D) seda ei saa leida

23. ¾ =
A) 34%25
B) 25%25
C) 50%25
D) 75%25

24. Kui kahe arvu summa on a ja üks liidetav on 26, siis teine liidetav on
A) a%2b26
B) a-26
C) 26%2ba
D) 26-a

.